Dictionaries | References

शंभर तोंडलीं एक भोपळें

( गो.) शेंकडों लहान वस्तूंच्या किमतीनें एक मोठी वस्तु विकत घ्यावी लागते. तु ०-एकश्र्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारागणोपि वा

Related Words

एक   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   मनांत एक, जनांत एक   जनांत एक, मनांत एक   एक नन्ना सर्व साधी   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   ओठांत एक आणि पोटांत एक   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   शंभर नंबरी सोनें   एकाच लेंडाचे तुकडे, एक परमाळतलो नी एक घाणतलो   सो हाट एक ओटेका काठ   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक डोळा   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   एक भाकरी सोळा नारी   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   (कोणी एक माल) सई करणें   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   पांच भ्रतार, एक नारी   एक ताटीं जेवणें आणि घांस मोजणें   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   एकल्याची एक वाट   गांव म्‍हारवडा एक करणें   करतो एक आणि भरतो एक   सब सुनारकी, एक लव्हारकी   सापाबरोबर बांधला बेडूक आणि एक नाहीं राहिला हाडूक   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   सब सोनारकी, एक लोहारकी   एक डोसी ने सो जोशी   एक कमावतो, दुसरा खातो   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   अंतडीकातडी एक असणें   आगपाणी एक करणें   एक भय दोन जागा असतें   एकावर एक अकरा होणें   दहा गोष्टी ऐकाव्या, एक खरी निवडाची   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   सगळा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   चांबचें दांत एक, हासचे आनेक   एक घाव कीं दोन तुकडे   मान कंबर एक करप   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP