Dictionaries | References

व्यवधान

ना.  अडथळा , प्रतिबंध , बाधा ;
ना.  खंड , मध्यंतर .
: also any interrupting cause.
 न. 
  1. आड येणे , असणे . डोंगराचे व्यवधानाने सुर्य दिसत नाही .
  2. मध्यवर्ती अवकाश ; अंतर .
  3. आड येणारी वस्तु ; अडचण . तयाचिया ठायी ज्ञान । या बोला म्हणती व्यवधान । - ज्ञा १३ . ६२२ .
  4. अडथळा ; प्रतिबंध ( प्रतिबंध करणारी वस्तु किंवा कारण ). भिंगाने वायूचे व्यवधान होतें . पण दृष्टीचे व्यवधान होत नाही .
  5. खंड ; थोडा विराम ; गतिरोध ( सुरु असलेल्या कामांत ).
  6. दुर्लक्ष . पत्रिका पहावी सावधान । विलंब न करावा व्यवधान । प्रातःकाळी आहे लग्न । ऐशिया समयी पावावें । एरुस्व १५ . ६१ .
  7. उशीर ; वेळ , नाही लग्नासी व्यवधान । वेगी करा फळार्पण । - एरुस्व १५ . ६१ . [ सं . ] 

व्यवधायक वि.  
  1. मध्ये , आड येणारा .
  2. प्रतिबंध , अडथळा करणारा . [ सं . ]

  Intervention. Interval. Obstruction. Gap.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.