Dictionaries | References

व्यर्थ

Fruitless, unprofitable, empty, vain.
वि.  निरर्थक ; निष्फल ; फुकट . रे धर्मा व्यर्थ तुझे झाले सध्दामिंक ... । - मोभीष्म १ . २४ . - क्रिवि . वृथा . [ सं . ]
  Fruitless, empty, vain, unprofitable.

Related Words

व्यर्थ   आयुष्याची घडी, व्यर्थ कदापि न दवडी   आहे जे सामर्थ्य, त्याहून नको व्यर्थ   क्षणिक-क्षणिक बुद्धि असणें (त्याचें) जिणें व्यर्थ   हांवे कॅललें व्यर्थ गेलें आनि घावा मागल्यान चेंडू ओग्गि गेलें   व्यर्थ   खडकावर पेरलें, व्यर्थ गेलें   अतिशय करणें तें तर व्यर्थ घालविणें   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   उपदेश देणें व्यर्थ, मनी नाही भावार्थ   एक नाहीं मन, व्यर्थ कुबेराचें धन   क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे।   जेथें आशा नाहीं, तेथें यत्‍न व्यर्थ   धनुष्य बाणबिगर, मनुष्य धनबिगर, व्यर्थ   धन्यावांचून दुनिया व्यर्थ   धन्याशिवय सर्व व्यर्थ   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   फुकाची आस, व्यर्थ झिजे अंगवरलें मांस   बहिर्‍यापुढें गाणें, अंधळ्यापुढें दर्पण आणि रोग्यापुढें मिष्टान्न, व्यर्थ होय   माझं-माहं माहं केलं न् व्यर्थ बायां गेलं   माझा माझा, व्यर्थ कबाड बोझा   साखरेविना सांजा व स्त्रीविना संसार व्यर्थ   हयगय-हयगीनें काम ठेविलें, तें समजा व्यर्थ गेलें   धन्यावांचून दुनिया व्यर्थ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.