Dictionaries | References

वाहत्‍या गंगेत हात धुणें

ज्‍याप्रमाणें पाण्याचा प्रवाह वाहात असतां त्‍यात हात धुणें सोपे असते त्‍याप्रमाणें एखादे मोठे काम चालू असतां त्‍यात एखादे लहान काम सहज उरकते. कामात काम साधून घेणें
चलती तेजी आहे, तो आपला मतलब साधणें. परभारे दुसर्‍याच्या खर्चात आपले काम उरकून घेणें
सद्दी आहे तो फायदा करून घेणें. ‘कर वचनाचा धुऊन घे हात भरली गंगा वाहाती।’ होला ६१.९०.

Related Words

वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   देवावर हात ठेवणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   दगडाखालीं हात सांपडणें   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   ढुंगणास हात पोचणें   दोन डगरीवर हात ठेवणें   अंधके हात बटेर   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   देवाक हात, गुरवाक भात   कंठास हात लावणें   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   मांडे केले, हात झाडले   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP