Dictionaries | References

वाहत्‍या गंगेत हात धुणें

ज्‍याप्रमाणें पाण्याचा प्रवाह वाहात असतां त्‍यात हात धुणें सोपे असते त्‍याप्रमाणें एखादे मोठे काम चालू असतां त्‍यात एखादे लहान काम सहज उरकते. कामात काम साधून घेणें
चलती तेजी आहे, तो आपला मतलब साधणें. परभारे दुसर्‍याच्या खर्चात आपले काम उरकून घेणें
सद्दी आहे तो फायदा करून घेणें. ‘कर वचनाचा धुऊन घे हात भरली गंगा वाहाती।’ होला ६१.९०.

Related Words

वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   देवावर हात ठेवणें   हात वळणें   हात चालणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   माझे हात का कोकणांत गेले?   हात धरुन काढून लावणें   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   कंठास हात लावणें   देवाक हात, गुरवाक भात   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   हातास हात मिळणें   हात बांधणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उपहास धुणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   धुणें   धुणीं धुणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पाय धुणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   सलामीचा हात   हरभरे-हरभरे खाऊन हात धुणें   हात करणें   हात घेणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.