Dictionaries | References

वाटेवरचा हरि, रामराम करी

वाटेंत देऊळ लागल्यास सहज त्या देवाला नमस्कार करावा. देखल्या देवाला दंडवत पहा.

Related Words

हरि   परवशता शतगुणें करी जाच   टका करी कामकाज   हरि विठ्ठल   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   हरि हरि म्हणत बसणें   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   करी गुळाचा गणपति, माशा येऊनियां खाती   बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   भंग करी रंग, अफू करी चाळा, तमाखू बापडा भोळा   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   दाम करी काम, बिबी करी सलास   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   असेल माझा हरि, तर देईल बाजेवरी   असेल माझा हरि, तर देईल खाल्यावरी   ज्‍याचें ज्‍याच्या परी, पुरवितो हरि   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   सकाळचा रामराम म्हणजे मृत्यूचेंच बोलावणें होय   सर्व सुख नाहीं कोणाला, उगाच करी वल्गनैला   समतोल आहाराची वाण, करी शरीराची घाण   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   करी मला, होई तुला   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   अति साहसें युद्ध करी पण यश देणार श्रीहरी   वरवर आर्जव करी, घार त्याचे अंतरीं   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   पुस आणि करी हुस्स   जिव्हा करी चहाडी आणि पायीं पडे बिडी   आपल्या दुष्ट गुणें, आपल्याला करी उणें   सुगरण करी भांडेः उठवळ काठवट घेऊन हिंडे   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   दुसरा उपकार करी ते स्मर, आपले विसर   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   रिकाम्या मनासैतान करी कारखाना   भौम करी बोम   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   चालते काळीं संग्रह करी, विपत्ति काळी उपयोगी भारी   झाल्‍यावर पोट भरी, बरवें गायन करी   तापलिया तेला बावन चंदन। बुंदें एक क्षण शीतळ करी।।   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   इच्छा करी पुत्राची, तो हानि झाली भर्त्याची   पुस करी हूस, माही येई लाहू, शिमगा म्हणे हळूच जाऊं   आळशी भिकारी, कुटुंबाचा घात करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP