Dictionaries | References

वाटावा

See also:  वाटावो
 पु. वटाव पहा . उणीव ; कमीपणा . न पडेगा वाटावो । आणिकांचा । - ज्ञा १३ . ७५२ .
 पु. 
बटवा ; वाटोळी सरकबंदाची पिशवी ; सराफाची नाणे ठेवावयाची पिशवी . काच वाटव्यामाजी घालून । तोंड बांधून ‍ टाकिती । - जै १६ . ११ .
कप्पे , खण असलेली पिशवी ; मोठी चंची .
( ना . ) पोते . वाटव्यांत धान्य भरले .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP