TransLiteral Foundation

वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर

महाराला गांवांत हक्कानें मिळणारी भाकरी कशीहि असली तरी ती हक्काची म्हणून त्यानें गोड करुन घेतली पाहिजे. आपला हक्क कधीं सोडूं नये.

Related Words

काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   माझें मन नित्य राजी, खातें भाकर भाजी   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   वांकडी वाट   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   कांहो काजी दुबळे तर म्हणे गांवाची काळजी   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   ओली कोरडी भाकर   पाणबुडो बुडलो तरी सांदन विसरना   दुडु आसा तेंन्नां केळीं सवाय, ना तेंन्नां म्हारग   चव ना ढव, दडपून जेव   येणें ना जाणें, फुकट वेल्हावणें   दोळ्या दोळ्याक भेट ना, शेजारा आसून गुर्तु ना   बसन म्हळ्या सावळी ना, आनी धरीन म्हळ्या ताळी ना   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   घोळतल्‍याक उपास ना, बसतल्‍याक भूक ना   शीं करतली शिल्लीना आनि का करतलो कावळो ना   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   आसल्यार घॉगॉ, ना जाल्यार ऑगॉ   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   खबर असल्‍यास गोयें, ना झाल्‍यावर पोयें   पाठी ना पोटी: दारीं लागली कांटी   विजणा-ना   भाजून बीं पेरलें ना   बेल ना पत्री, पूजा करायले निघाली चत्री   स्वार्थाक दोळे ना   शिमग्याच्या तेलाला धार ना बोळ   कामका ना काजका, शेरभर अनाजका   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   उश्ण्यांक मरण ना   दरेवैर खरवड ना   कोणाक कोणना, उंचारी वतल्‍याक सांगातु ना   बेदाणा-ना   ज्‍याणाँ पळैली ना शिंपी, ताणें पळैले कालूं   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   आण केली वाहायला, भाकर केली खायला   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   उपाशी मागती भाकर शिळी, देव देतो साखर पोळी   एकाचें जें जडभारी, दुजा जाणत नसे तरी   एका पैंशाची चोरी, करील रुपयांची तरी   ओली कोरडी भाकर   कधीं तरी   कळेना वळेना, भाजी भाकर गिळेना (मिळेना)   कसा तरी   किती तरी   कीं भाकर मोडली   खेळु नेणें फुगडीः सांगे पृथ्वी वांकडी   गरीबाला भाकर, श्रीमंताला तुपसाखर   गेला बाजार तरी   गांड वांकडी करणें   घरांत असावी भाकर, नवरा नसावा चाकर   जळत भाकर खावी, पळत हाटांत जावें   जो जन्म देतो, तोच भाकर देतो   तरी   तिकडी   दमडी रोकडी, कंबर कां वांकडी   ना तरी   नांव अन्नपूर्णा, टोपल्यांत भाकर उरेना   पुरुषाचें पीठ आणि बायकोचें मीठ मिळून भाकर होते   पानें कां नासलीं? घोडा कां अडला? भाकर कां करपली? याचें (या तिहींचे) उत्तर (एक) ‘न फिरविल्यानें’   भाकर   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   भाकर भाजली, पोळी करपली, कढी बिघडली सैंपाकीण भली   भाकर मोडावी तें तोंड   भाकर-री-भाकर पायानें खाणें-मोडणें   मूर्ख मोठी कल्पना करी, अल्प प्राप्त होय तरी   माझें मन नित्य राजी, खातें भाकर भाजी   मान वांकडी करणें   मानाची भाकर, अपमानाची, तुपसाखर   मिळेना भाकर तर पसर साखर   रिकाम टेकडी, गांवाशीं वांकडी   लातबुकी, भाकर सुकी   लाभ, मृत्यु आणि हानि हीं कोठेंहि गेलें तरी टळत नाहीं   वाट पाहे दम धरी, वाटे दिवस उदास तरी   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   सुखाची भाकर or री   सुखाची भाकर-री   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   हातावरची भाकर माझी, तव्यावरची तुझी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

साठ संवत्सर

 • प्रभव, 
 • विभव, 
 • शुक्ल, 
 • प्रमोद, 
More meanings
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

आत्म्याची किती आणि कोणती रूपे मानली गेली आहेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,689
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,801
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.