Dictionaries | References

वळी
 f  A line, row. A roll.
$Fig$. A course; fashion.
 स्त्री. 
 स्त्री. 
जनावराच्या पाठीला लागूं नये म्हणून खोगीराखाली दोन उशा एकत्र शिवतात ती ; खोगिराखालची गादी . ठेवितां वरि पळैक वळीते । घाबरोनि धरणी कवळी ते । - किंगवि २५ ; - मोउद्योग १३ . ३१ .
रांग ; ओळ ; पंक्ति . जेथे वळी धरुनि पंचनळी बसे ते । - र ४६ .
लिहिण्यासाठी ओढलेली रेघ ; ओळ .
वळकटी ; गुंडाळी .
रास ; गंज . वळी पोथ्यांच्या ह्या तुम्ही असुर रीती शिकवितां । - वामन नृहरिदर्पण १ . ३७ .
( ल . ) तर्‍हा ; पद्धत ; वळण ; धोरण .
सुरकुती ; घडी ; दुमड . भीतरी वळी न धरे । कोठ्यामाजी संचरे । - ज्ञा ६ . २१७ .
सुरकुती ; वळकटे ( शरीरावरील ).
( विणकाम ) तातूला तातू जोडणे ; सांधणी पहा . [ वळणे ]
( कु . ) वाफा . [ सं . आवलि ]
०मूठ  पु. 
वळी आणि मूठ . खोगीर समुच्चयार्थी . ( क्रि० कसणे ; बांधणे ; आवळणे ; घालणे ; ठेवणे ). चवकीदाराने वळीमूठ नेली उचलून हक्काची । - पला ७० .
गोणी .
लग्नांत वधूमातेला देण्यांत येते ते खणलुगडे .
A stuffed roll or pad placed across and underneath the packsaddle. 2 A roll, a thing rolled up. 3 Uniting threads together. A term of the loom. See सांधणी.
.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP