Dictionaries | References

(वर) नंबर मारणें

-अनुक्रमांत वर जाणें.

Related Words

काखेस मारणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   बहर-बहर मारणें   पिछाडया मारणें-झाडणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   डोळा घालणें-मारणें   माझेंच नाक वर   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   टांग मारणें   शालजोडींतला देणें-मारणें   (वर) पाय येणें   चक्‍कर मारणें-मारून येणें   खाकेस मारणें   फड मारणें-राखणें-संभाळणें   कांटा मारणें   बैठक-बैठक मारणें   खुंटी मारणें   ताव देणें-मारणें   उपकारांनी मारणें   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   (वर) माती ओढणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   मारणें-चपेटा मारणें   पोट जिरवणें-झाडणें-पाडणें-मारणें-सांडणें   वान-वान मारणें   अघाडी मारणें   वाण-वाण मारणें   कुठपर्यंत पावेतों-वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   (वर) तलवार धरणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   खर्‍याच्या गांडीत मेख मारणें   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   मेलेल्याला मारणें   घोडे मारणें   मुरका-मुरका मारणें   मार मारणें-देणें   बैठक मारणें   हाडाला-हाडीं फांसण्या घालणें-मारणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP