Dictionaries | References

वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत

See also:  वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ
आपल्याहून मोठया माणसाची स्तुति करावयाची व हलक्या माणसाला त्रास द्यावयाचा अशी वृत्ति.

Related Words

दांत   खानेके दांत और, देखनेके और   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात चालणें   चांबचें दांत एक, हासचे आनेक   हात वळणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   देवाक हात, गुरवाक भात   दांत ओठ खाणें   कंठास हात लावणें   दांत कोरून कोठें पोट भरत नसतें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बांधणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   ज्‍याचे दांत, त्‍याचे घशांत   दांत किटणें   दांत झिजणें   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   कुत्र्याचे दांत   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   घशांत हात घातला, परंतु सुका   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   बुद्धिवानाचा हात लांब   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP