TransLiteral Foundation

वडिलांनीं बांधला वड, त्याचे पुढें आडवा पड

वड पहा.

Related Words

पुढें दोर वळनें, मागें वाक होणें   ज्‍याचे दांत, त्‍याचे घशांत   पड   माझें घोडें, जाऊंद्या पुढें   पाऊल पुढें असणें   मारशील तर पुढें जाशील   आडवा   मागला पाय पुढें न घालूं देणें   सूनमुख बघून झाली गार, नी पुढें फजितीस नाहीं पार   मागला पाय पुढें न ठेवणें   आपलें घोडें पुढें ढकलणें   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   पुढें विनाई, मागें तुकाई   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   पुढें चाले घमंडी, मागें चाले वितंडी   धुये पुढें भोगचें   हाडचें-हाडली पड खाल्ली पड   पाऊल पुढें ठेवणें   एका गालांत मारली तर दुसरा पुढें करावा   आडवा पहार, उभी सुई   आडवा - तिडवा   वरवर आर्जव करी, घार त्याचे अंतरीं   उन्हांतून करून येतो सुरापान, त्याचे क्रोधाचे नाही प्रमाण   हंसतील त्याचे दांत दिसतील   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   ये दगडा, पड पायावर   सापाबरोबर बांधला बेडूक आणि एक नाहीं राहिला हाडूक   उजाड गांवीं वड (वट) वृक्ष   पड टाकणें   पायां झाला नारु। तेथें बांधला कापरु॥   विचकणें-(त्याचे) विचकलें   ज्‍याचे अंगची मस्‍ती, त्‍याचे अंगी जिरती   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   काय त्‍याच्या डोळ्यावर भात बांधला आहे?   उंदीर सापळ्यांत पडे, लक्ष त्याचे मृत्यूकडे   वड चडीया, पिंपळ चडीया, हगरी हेटलना हेटल   सासुरवाडी-वड   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   हाणत्याच्या मागें, पळत्यांच्या पुढें   चटे(ट्टे)पुढें पैका, सोद्यापुढे बायका   मनांत मनोरे आणि पुढें ताट कोरें   पुढें घट्ट, मागें पोंचट   सुइणी पुढें चूत लपत नाहीं   पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   घोडा मैदान पुढें आहे   जो तो आपलें घोडें पुढें ढकलतो-दामटतो   शेजीनें अडविलें आणि पुढें गाढव दडविलें   आडवा   करायला मागें, खायला पुढें   घरची पड ना भायलें भोजन ना   चलतां त्‍याचे हालतां, बसतां त्‍याचे थिजतां   डोळ्यांदेखत-देखतां-पुढें   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   नसशील धड, तर मसणांत जाऊन पड   पड   पड काढणें   पड खाणे   पड घेणें-खाणें   पड टाकणें   पड पड कुडी करणें   पड पुरविणें   पुढें   पुढच्या पुढें   मागें पुढें करणें   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   माझें घोडें, जाऊंद्या पुढें   मारत्याचें मागें, पळत्याचें पुढें   ये दगडा, पड पायावर   येरे गोटया, पड रे पायां   लगामाला मागें, दाण्याला पुढें   लांडें लुडबुडे आणि नाचे पुढें पुढें   लांब लांब कासौटें। मिरविती आंबुलियां पुढें   वड   वडलांनू बांधलो वड, तेच्याफुडे आडवो पड   शिपायाच्या पोरा तुला कशाला हवी गुरुकिल्ली, छातीवर बंदूक, पड खालीं   सासुरवाडी-वड   हाडचें-हाडली पड खाल्ली पड   हाणत्याच्या मागें, पळत्यांच्या पुढें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

परवानगीचिठी

 • paravānagīciṭhī f A writ of permission, a permit, a license, a port-clearance &c. 
 • f  A permit, a license. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

सत्यनारायण पूजेला धर्मशास्त्रीय आधार आहे काय? हे व्रत किती पुरातन आहे?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,490
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,863
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.