TransLiteral Foundation

वडाची साल पिंपळास व पिंपळाची साल वडास

वर वाक्प्रचार पहा.

Related Words

साल   पाडव्याचें साल.   साल खातल्याक इतलो दंड, केळें खातल्याक कितली?   साल-पाठीचें साल जाणें   पाजीचा गाजी व गाजीचा पाजी.   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   कावळ्याचें धरूं नये प्रमाण व जुगार्‍याचे धरूं नये सत्‍यवचन   पोर होईना व सवत साहीना   व॥   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   गंगास्‍नान व तुंगापान   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   बायको धमकट, व दादला कसपट   असुदी व अबादी   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   आळशास दुणें काम व लोभ्यास (कृपणास) दुणा (तिप्पट) ख   राहावें तेव्हां रुसूं नये, व जावें तेव्हां पुसूं नये   हिजरी साल   रडतें पोर व गळतें घर   मागला पाय पुढें नाहीं व पुढला पाय मागें नाहीं   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   वेडा झाला व कामांतून गेला   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   साखरेविना सांजा व स्त्रीविना संसार व्यर्थ   सूर्य अस्त व मजूर मस्त   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   फार खाणें व मरणाचे दारीं बसणें   तुझें तें माझें व माझें तें माझेच   रात्रभर दळी व पोत्यांत पीठ भरी   रडत राऊत घोडयावर काय बसतो व तीर काय मारतो?   आडय-ई-व   उडतें साल   उपाय-व   खडतर साल   खे व   खारांऊ or व   घुमाऊ or व   तिक्तय or व   दिवाळीचें साल   नगदी साल   पांढरी साल   मळघाऊ or व   माफी साल      वडास आलीं वडफळें, कावळयास आलें रुं-आला मुखरोग   शिटाऊ or व   शिटाऊ-व   साल   हिजरी साल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

albumin process

 • श्विति प्रक्रिया 
 • अल्ब्युमिन प्रक्रिया 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

पिंपळाच्या झाडाला फक्त शनिवारीच स्पर्श का करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,893
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,717
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.