Dictionaries | References

लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी

लोकांचें अनुकरण करण्यापेक्षां आपली लायकी, शक्ति आणि कुंवत पाहून कोणतीहि गोष्ट करावी. लोकांनीं सरी गळ्यांत घातली, आणि आपल्याला नसतांना जर सरी गळ्यांत घालण्याचा हव्यास दुणावला, तर ती नाहीं म्हणून काय दोरी घालायची ? कां फांस घ्यायचा ?

Related Words

हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   कोणाचें वर्म काढूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   लहानाची उपेक्षा करुं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   आपण म्हणूं ती पूर्व दिशा   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   म्हणून पाडणें   काय म्‍हणून   आपण मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   आपण मेले आणि (नी) जग बुडाले   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   नंदी आपण पाषाणाचें, आपण देवा कशाचे?   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   रंभा म्हणून प्रसिद्धि करावी व राऊताईण निघावी   गळ्याला दोरी लावणें   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   आपला अपराध चुकवावया, दुजावर घालूं नको वायां   सरी पावणें   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   नाचतां येईना (म्हणून) अंगण वांकडें   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   आपण हंसें लोकाला शेंबूड माझ्या नाकाला   आपण झाला खोटा, कुटुंबाला लावला बट्टा   आपण हंसें लोकाला शेंबूड आपल्या नाकाला   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   आपण कळना, दुसर्‍यानें सांगिलें जायिना (साइना)   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP