Dictionaries | References

लाद्रूल काडल हजार आनि प्रेदू कलॉ काजार

( गो.) लाद्रूकडचे हजार रुपये कर्ज काढून पेद्रचें लग्न करणें. ‘ परस्पर पावणे तेरा ’ अशा अर्थानें वापरतात.

Related Words

आनि   हजार बका (आणि) एक लिखा   ज्‍याका आसा बारा हजार माड, ताका आसा तॅरा हजार रीण   शंभर वर्षें कागा, हजार वर्षें नागा   एक एक मुस्किलके, हजार हजार आसान रखे है   शंभर वर्षे कागा, हजार वर्षे नागा   छपन्न हजार   हजार पांचशें पाऊस पडणें   शीं करतली शिल्लीना आनि का करतलो कावळो ना   आमले कुडकॉ आनि पेजे भुरकॉ   भाटकारक एकच भाट, मुंडकाराक हजार भाटां   नाल्लकारय रट्टा आनि तेलकारय रट्टा   काजार   सांगुन सांगुन दांता जाल्यो कणयो आनि ओंठा जाल्यो शिंपल्यो   आसा फुकटचो फोदो आनि झंवता दादो   आपल्या गॅलें जेवचें आनि लॉका गॅलें घेवचें, कसली गरज?   घरदार भल्‍लां आनि खाल्‍ल्‍या तॉंड थल्‍लां   हजार आफत है, एक दिल लगानेसें   लाखाचे बारा हजार करणें   नाकशिमर्‍या लज्‌ ना, आनि काल उलयिल्लॅं आज ना   वत आशिल्ल्या सावली जाय आनि सावली आशिल्ल्या वत् जाय   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां   चोरतल्‍याक आनि भिक मागतल्‍यांक खंय उणें   राति उलैलॅ बॉल आनि दिसा जालॅ पालॅ   लुगट विकचें घड्‍येर आनि फूल विकचें वावळे   यक तन्दुरुस्ती, हजार न्यामत बरोबर आस्त   दळूळेळें पीठ आनि दळचें   हजार नूर घरेणां, ने लाख नूर नखरा   कॉणा खीं खाडा उजॉ पेटिल्‍लॉ आनि ताका म्‍हण्टलॉ खीं कोण ‘आगाआगा माच्छि विडि पेटैता’   धड पॉल शॅताचें आनि वाय्‌ट बरें कुशीचें   पायापंची हर्याळी, तिका झरणय्‌ मा आनि मरणय‌ना   निनांदतीला (निदांदीला) हजार बुद्धि, फोडलें कपाळ बांधली चिंधी   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   रायागेलें मन आनि रुक्का सावळी तत्तावळी परतता   जिवँ मारतात्‌ त्‍या गांवा नागौन सोड्‌ल्‍यार आनि विचार्ता?   चलॅकार बांक, आनि चलयेकार थरकांप   हथी हजार दुबले तनका, तोभी सव्वा लख टक्केका   एक बळी, हजार छळी   मायेबगर ओंवी यना आनि शिरेबगर रगत यना   हांवे कॅललें व्यर्थ गेलें आनि घावा मागल्यान चेंडू ओग्गि गेलें   पन्नें सूप शॅणान्‌ घट्ट आनि म्हातारें मनीस खाणान घट्ट   बापुय करता पाप आनि पुत दिता जाप   सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय (गो.)   पैशा हाड्‌लॅ घावन आनि जेवतलॅ जालॅ बावन   तुकाय फें आनि तुझ्या बापाय कय्‌ बी फें   जागॉ पळोन हाग्‌च्यँ आनि मनीस पळौन माग्‌च्यँ   नाकाक आनि आंदोळेक सोयरिक ना   घरचें खांवचें आनि भायलें करचें, कारण कितें   बायल घोवा मार्ताली, आनि लजेलागून घोव म्हणालो, घे रांडे! घे रांडे!   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP