Dictionaries | References

रानाचा वारा व घरचा चारा

घर पहा.

Related Words

घरचा भारा आणि शेताचा वारा   वारा घेणें   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   वारा वाजेल तशी पाठ फिरविणें   डोंगरास दुखणें व शिंपीत औषध   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   जंगलाचा वारा, घरचा भारा   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   घरचा चोर आणि शेजारी शिंदळ   शिंपी कापड चोरतो व चोरल्याबद्दल शिलाई मागतो   नगदी दान व कागदी मान   पाऊस धारोधार, वारा करितो सारासार   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   घरचा विद्धान्‌   जो तो आपापले घरचा राजा   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   आपलें सांभाळावें व दुसर्‍यास यश द्यावे   गांवचा गांड्या (रांड्या), पण घरचा देशपांड्या   वारा फिरणें   रंभा म्हणून प्रसिद्धि करावी व राऊताईण निघावी   दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशीं(मरे)   उसवल्या दोरा, निसवलया वारा   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   साखरेची गोडी व तुपाची चव सांगतां येत नाहीं   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   धक्यास बुकी व शिवीस चपराकी   किर व णें   विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो   कोणाला कशाचें व बोडकीला केसाचें   अर्थाचा अनर्थ व पादाचा परमार्थ (परमेश्वर)   माशी आपणास खावविते व दुसर्‍यास ओकून पाडविते   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   कानामागून आले व तिखट झालें   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   वकूफ थोडा व दिमाख बडा   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   मुसलमान व बेइमान   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP