Dictionaries | References

रानांक बतल्याच्या कुर्टाक कुराडि बांदचि

( गो.) रानांत जाणारा माणूस निःशस्त्र असला तरी मोडून ओढून थोडी लांकडें आणतोच. मग त्याच्या कमरेला कुर्‍हाड बांधली तर विचारायलाच नको. कांहीं साधन नसतांनासुद्धां एखादा माणूस कुठें तरी जाऊन धडपड करुन कांहींतरी मिळवतोच. मग त्याच्या हातांत जर एखादें धनार्जनाचें साधन दिलें तर तो पूर्वीपेक्षा अधिक मिळवील यांत काय संशय ?

Search results

No pages matched!

Search results

No pages matched!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP