Dictionaries | References

रागीट स्वभावाचा, कांहीं ना उपयोगाचा

रागीट मनुष्याचा कांहीं उपयोग होत नाहीं.

Related Words

मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   धड ना गृहस्थ, धड ना भिक्षुक   महानुभाव झालाः सर्व कांहीं सोडला   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   कांहीं न होतेला   भुरंग्याचे मळणेक बीं ना भात   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   आगा ना पिच्छा   ना पैवस्ता   कांहीं बोलों नये ऐसें   कट्टिभर मास कांयू ना जावप   खै गेल्‍लो? खैं ना! कितें हाडलें? काय ना!   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   भुरगें ना बाळ चोट वाजयता टाळ   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   लाभ ना नफा, रिकामा धका   कोल्‍हापुरा गेलो ना, कथा आयकलि ना   भटाक गर्वूय ना आनी विद्याय ना   शींयांसारखें दुहेंस ना शिंयात कोन मेलोसो ना   लग्नय ना नी फोंतूय ना   खरूजवाल्‍याक लज ना आणि गरजवंताक अक्‍क्‍ल ना   धारण आणि मरण कांहीं कळत नाहीं   दुःखास उपाय कांहीं, शांतीशिवाय नाहीं   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   धोब्याचा पोर्‍या घाटचा ना घरचा   अहो म्हणे बाईल कराना, तर म्हणे तुम्हीच व्हा ना?   पोराचे मळणेक, बीं ना भात   उंदीर भाजुंक मीठ ना   ताळ ना तंत्र, उगाच पोकळ यंत्र   धाक ना दरार, फुटका नगारा   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   गांडीक ना फाळी, गांड मागतां कायलोळी   जेवच्या नाशिल्‍ला उष्‍ट्‌या आळशिक ना   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   लाशिल्या उंगटयावर मुतिशि ना   भरिल्लो कळसो चकनळ ना   अंत्रपिशाचशें भोवंतल्यांक राबूंक ठिकाणें ना   घरमोगर्‍याक पोर्मोळु ना   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   ज्‍याणाँ पळैली ना शिंपी, ताणें पळैले कालूं   दरेवैर खरवड ना   वाळूंत मुतलें वळ ना वोल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP