Dictionaries | References

रवी

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
The sticks which are inserted into the मुंढा or mouth of a पखाल to keep it expanded during the filling.

 स्त्री. मेळावा ; एकत्र जमून पाहणी . ' फिनक्सपार्क नांवाच्या रमण्यांत एक मोठीं शिपायांची रवी झाली .' - राणीचें पुस्तक १९४ . ( रव = रांग , जमणें )
 स्त्री. 
 स्त्री. गुर्‍हाळावरील अकरा माणसांच समूह ( १ गुळव्या , १ जाळ्या , १ पेरुव्या = तुकडे करणारा , २ पालक = बैल हांकणारे , २ ऊंस चरकांत लावणारे , ४ फडकरी = ऊंस कापणें , आणणें , पाचुंदा गोळा करणें , गुर्‍हाळघरांत आणणें इ० कामें करणारे ); ( सामा . ) गुर्‍हाळावरील कामकरी मंडळी .
दहीं घुसळण्याकरितां जें लांकडाचें यंत्र करतात तें ; घुसळणें .
घराचा मजला किंवा छप्पर उंच करावयाचें असतां भिंतीवर जे लहान खांब ठेवतात ते प्रत्येक ; घराच्या तुळ्यांवरच इंद्रकट दिलें असतां मांडावण ठेंगणी होते म्हणून त्या तुळ्यांवर असे दीड - दोन हात उंचीचे खांब देऊन माळ्याची उंची वाढवितात .
पखालींत वरुन पाणी भरतांना तोंड ( मुंढा ) उघडें रहावें म्हणून त्यांत ज्या बांबूच्या कांबट्या घालतात त्या प्रत्येक ( रव्या असा अव . प्रयोग ). [ रवा ]
०दोर  पु. घुसळण्याची दोरी .

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
 f  A churning-staff.
रवीदोर  m  The churn-rope.

Related Words

रवी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Keyword Pages

  • सूर्यपूजन
    आकाशातील नवग्रह मनुष्याच्या जीवनाची दिशा आणि दशा बदलतात म्हणून त्या ग्रहाच्या स्वामीची अथवा देवतेची शांती केल्यास, त्याला आयुष्यभर स्वास्थ्य, सुख, ऐश..
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP