Dictionaries | References

येकांतीं लोकांतीं। स्त्रियांसीं भाषण। प्राण गेल्या जाण। करुं नये॥

परस्त्रीशीं कोठेंच भाषण करुन नये.

Related Words

कानाकोपर्‍याचें भाषण   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   नका करुं कसरत, तुम्ही जाल घसरत   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   कोणाचें वर्म काढूं नये   प्राण कंठांत गोळा होणें   प्राण काढून ठेवणें   प्राण ओवाळून टाकणें   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   लहानाची उपेक्षा करुं नये   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   जीभ हासडून प्राण देणें   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   कॉणा गेल्‍या पोरसांत नाशिल्‍लें जालें   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   उच्छिष्ट-भाषण-श्लोक-वाक्य   जन्मा उपर खाल्‍लें पान, थुंकतां थुंकतां गेला प्राण   परदास्याची बेडी प्राण हरिते घडोघडीं   प्राण II.   प्राण न ठेवणें   प्राण III.   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   अस्थिगत प्राण   उदार मनाचा वाटे कर्ण, कवडीसाठी वेंची प्राण   गणेशाचे हाले दोंद, चंडिकेचा जातो प्राण   जन्मा उपर खाल्‍लें पान, थुंकतां थुंकतां गेला प्राण   जीभ हासडून प्राण देणें   डोकें आपटून प्राण देणें   नाम असे उदारकर्ण, कवडी देतां जाई प्राण   प्राण II.   प्राण III.   प्राण IV.   प्राण V.   प्राण VI.   प्राण देणें   बोरु-बोरुच्या लेखणीचा मान, गरिबाचा घेते प्राण   लेजेदे दान लेजेदे प्राण   लेजे दान की दीजे प्राण   लोकमताचा मान, राजाचा घेतो प्राण   सावल्या गेल्या   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP