Dictionaries | References

यक तन्दुरुस्ती, हजार न्यामत बरोबर आस्त

( गो.) एका आरोग्याची सर अगाध संपत्तीस येणार नाहीं. ( Health is wealth )

Related Words

बरोबर   हजार नियामत और एक तनदुरस्ती   ज्‍याका आसा बारा हजार माड, ताका आसा तॅरा हजार रीण   जमाखर्च बरोबर असणें   यक तन्दुरुस्ती, हजार न्यामत बरोबर आस्त   खातेंपोतें बरोबर   सुण्या हजार गोत्रां   हजार बका (आणि) एक लिखा   लाद्र-लाद्रूल काडल हजार आनि प्रेदू कलॉ काजार   शंभर वर्षें कागा, हजार वर्षें नागा   दार काडिना जाल्यार एक अन्यांव, दार काडल्यार हजार अन्यांव   बकणें-हजार बका आणि एक लिखा   गगनासारखी मैत्री, तिळा बरोबर नातें (बरोबर होत नाहीं)   अन्न आणि (नि) खोबरें बरोबर होणें   हजार-हजार पांचशें पाऊस पडणें   यक   एक एक मुस्किलके, हजार हजार आसान रखे है   छपन्न हजार   मणि मंगळसूत्र बरोबर असणें   एक दर बंदा, हजार दर खुले   शंभर वर्षे कागा, हजार वर्षे नागा   कुळंब्‍याक जवादी मिळाली, त्‍याणें खाल्‍ली आंबली बरोबर   कपाळ न पासरी (बरोबर)   सुतासाठीं मणि फोडणें बरोबर नाहीं   भाटकारक एकच भाट, मुंडकाराक हजार भाटां   पहिले पाढे पढे पंचावन, बरोबर पंचावन   हनोज-हनोज देहली दूर आस्त   निनांदतीला (निदांदीला) हजार बुद्धि, फोडलें कपाळ बांधली चिंधी   किती चाललें भराभर, तरी दोन पावले बरोबर   कवडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता, बरोबर आहे (नाही)   काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता (ही बरोबर होत नाहीत)   मेलें घोडें व जितें गाढव बरोबर आहे   न्याय व अधिकार हे बरोबर जातात   ज0 बरोबर   करंगळी कितीहि फुगली तरी मनगटाची बरोबर करीत नाही   ज्‍याचें नशीब त्‍याच्या बरोबर   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   हथी हजार दुबले तनका, तोभी सव्वा लख टक्केका   अजाण आणि आंधळें बरोबर   एक बळी, हजार छळी   एक नूर आदमी, ने दस नूर कपडा (हजार नूर घरेणां, ने लाख नूर नखरा)   यंत्र-एखाद्याशीं-एखाद्या भोंवतीं-बरोबर यंत्र-यंत्रतंत्र लावणें-मांडणें-चालविणें-करणें   भें-शें तो भें, हजार तो बाजार, लाख तो काख   आजा मेला नातु झाला, जमाखर्च बरोबर   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   वाण्याची कसर आणि वणजार्‍याची सफर बरोबर   हजार आफत है, एक दिल लगानेसें   लाखाचे बारा हजार करणें   सात पावलें बरोबर चाललें कीं सख्य निर्माण होतें   कुळंब्‍याक जवादी मिळाली, त्‍याणें खाल्‍ली आंबली बरोबर   खातेंपोतें बरोबर   छपन्न हजार   ज0 बरोबर   ज्‍याका आसा बारा हजार माड, ताका आसा तॅरा हजार रीण   यक   लाखाचे बारा हजार करणें   वाण्याची कसर आणि वणजार्‍याची सफर बरोबर   सुण्या हजार गोत्रां   सुतासाठीं मणि फोडणें बरोबर नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP