Dictionaries | References

यःपलाय (ते) स जीवति

( सं.) जो पळतो तो जगतो. संकटाच्या वेळीं जीवरक्षणासाठीं पळून जाणें हेंच श्रेयस्कर आहे. सबंध श्लोक असा - उपसर्गेऽन्यचक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे। असाधुजनसंसर्गे यःपलायेत स जीवति॥

Related Words

यःपलाय (ते) स जीवति   जिभेला-स आवरून धरणें   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   काकोपि जीवति चिरं च बलिं च भुंक्ते।   जातीनें हलके असती, ते हिमायत मोठ दाखविती   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   धैर्य धरुन श्रम घेती, ते पर्वतादीक उलटती   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   ती गेली पण ते गेले नाहींत   नाकाला-स पदर येणें   नाकाला-स मिरच्या लागणें-झोंबणें   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   वाहिली ती गंगा, राहिलें ते तीर्थ   जें न कळे जेरबंदी, ते कळे संबंधी   बारकश-स   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   पुरुष पळे ते लाठाः विरमला तो विरळाः   क्षणं चित्तं क्षणं वित्तं क्षणं जीवति मानवः   तल्लाश or स   य वै पिता स वै पुत्रः   तलाश or स   जलूष or स   पोष (स) णें   उभीराश or स   कंजूश or स   पांच नाडि पिठाक, स नाडि मीठ   अराष-स   आले वेडसर पाहुणे। ते तों जगाचे मेहुणे॥   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   बुधे वलावी बेटी ते कदी न आपने भेटी   जे मनीं वसेः ते बोलतां होये अनायासें   पचेल ते खावें, रुचेल तें बोलावें आणि शोभेल तें ल्यावें   आपलें ते बापडें, दुसर्‍याचें तें कातडें (कारटें)   दुसरा उपकार करी ते स्मर, आपले विसर   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   बापायची भैण आका, ते म्हाका दोळे मुखार नाका   उद्योग करिती ते थोरी मिळविती   देवानें पंख दिले ते आकाशांत उडण्यासाठी   इच्छी परा ते येई घरा   अस्सल ते अस्सल आणि नक्कल ती नक्कल   आपुन करी ते काम, गांठीं असा तो दाम   आज करणें ते उद्यावर न टाकणें   गाढवापुढे वाचली इसापनीति, ते म्‍हणतें मला पाय किती?   अविचारें ओझें घेणें, शांतपणें ते साहणें   डोळ्यांचे ते खरें, कानाचें तें खोटें   जे खाय ते सवाद जाणे   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   अराव or स   अराष-स   आपणाक नाक्का तीनि कास, उवाळुक जायि स   कंजूश or स   कंजूष-स   केश-स   क्षणं चित्तं क्षणं वित्तं क्षणं जीवति मानवः   काकोपि जीवति चिरं च बलिं च भुंक्ते।   खमाज or स   खुमाशी-सी-स   चाष-श-स   चोळमालीश or स   जन्मराशि-स   जबेतराश or स   जबेतराश-स   तल्लाश or स   तलाश-स   दमास्क स   दरखास्त-स   देशधडी or स   नामोश or स   निराश-स   निवारीश or स   पत्राज or स   पत्रास _   पलंगपोश-स   बारकश-स   भेश-ष-स   मालीश or स   यःपलाय   यः-यःपलाय करणें   शख् ‍ स      समुद्रफेण-स   हराष-स   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP