TransLiteral Foundation

म्हस घेवक सोपें आणि दांवें घेवक जड

( गो.) म्हैस घेणें सोपें पण तिचें दावें विकत घेणें कठीण. कोणचेंहि काम हातीं घेतांना त्याच्या पुढच्या जबाबदार्‍यांचा जरुर विचार करावा. लग्न करावें पुढल्या अडचणी पाहून.

Related Words

पायाचा जड   गोरवा दांवें, मनशा उतर   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   बुद्धीचा जड   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   व्याली आणि चाटावयास विसरली   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   परिपाठानें सर्व सोपें   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   अवघें सोपें उद्योगानें, सर्व कठीण आळसानें   कार्य कर्तले कमी, कलह सोत्तल्‍ले जड   जड वाटणें   बूड-गांड जड होणें   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   अंग जड करणें   अंग जड जाणें   अंगापेक्षां बोंगा जड   अन्न सारें धन सोनें नाणें तीनपाव धन आणि ढोर गुरुं फुकट धन   आणि   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   आसन जड होणें   उपकार फेडतां वाटतो जड, त्याची हळू हळू करावी फेड   एक नाहीं धड, गुबड्यापासून जड   ओटी जड, पाहुणा गोड   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   केले नाहीं तोंवर जड, खाल्‍ले नाहीं तोंवर गोड   कानाचा जड   कामाचा जड   कार्य कर्तले कमी, कलह सोत्तल्‍ले जड   खोड्यांत पाय घालावयास येतो, पण काढावयास जड जातो   गेलें नाहीं तंववर जड, खाल्‍ले नाही तंववर गोड   गांड जड होणें   जड   जड पारडें   जड पारडें उचलणें-उरकणें-पाहणें   जड वाटणें   जड सांगणें   ज्‍याची ओल्‍ली जड, तोचि सोयरीक्‌ गोड्‌   जिव्हेचा जड   जीभ जड असणें   जीभ जड होणें   डोकें दगडासारखे जड होणें   दारापेक्षां अडसर जड   दांवें   धकाधकीचा मामला, कैसा धडे अशक्ताला (जड जातो अशक्ताला)   धन जड जना, मदत पतना   नाकाक नत्तु जड्डु न्हयि, वटाक मिश्यो जड न्हयि   नाकापेक्षां मोतीं जड   नाकापेक्षां मोतीं जड, सासूपेक्षां सून अवजड   नाकापेक्षां मोतीं जड होणें   निजाम आणि हजाम   परडें जड होणें-चढणें   परिपाठानें सर्व सोपें   पायाचा जड   पारडें जड होणें   बूड-गांड जड होणें   बूड-बूड जड   बुद्धीचा जड   बुद्धीनें जड, पण शीलानें धड   भरत (जड)   भरल्या गाडयास सूप जड काय   भरल्या गाडयास सूप जड नाहीं   भरल्‍या गाड्यास सूप जड नाही   भिजत कांबळें ठेवणें जड होतें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Officer in Charge (Satellite Office)

 • प्रभारी अधिकारी (अनुषंगी कार्यालय) 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

घरातील देव्हार्‍यात कोणते देव पूजावेत आणि कोणते नाही?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,534
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,512
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.