Dictionaries | References

मोर सुंदर पण पाय काळे

मोराचें सर्वांग सुंदर असलें तरी पाय काळे व वेढब दिसतात. प्रत्येक वस्तूमध्यें कांहींतरी वैगुण्य असतें.

Related Words

मोर सुंदर पण पाय काळे   सुंदर   काळे राळे, गोरे राळे, राळ्यांत राळे मिसळले   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   गळ्यात तंगड्या-पाय येणें   जळता पाय जाळणें   पाय उतारार्‍यां आणणें-येणें   पापानें पाय धुणें   सुंदर स्त्री आणि समाधान, मनुष्याचें उत्तम धन   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   अति सुंदर जन्मा येती तिजवर उड्या पडती   बोरीबंदर-बोरीबंदर, बायको सुंदर   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   पांढर्‍याचे काळे होणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   मन पादशाही पण दैव गांडू   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   तिसरा पाय   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   एका पिसाने मोर होणें   कुत्र्याचे पाय   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   गळ्यांत नसावी सरी, पण घरांत असावी मोरी   तिसरा पाय   तीन चांगले पण   नाकावर पाय देणें   पांढर्‍याचें काळे करणें   पाय   पाय देणें   बाहेरचा पाय   बोरीबंदर-बोरीबंदर, बायको सुंदर   मेंगी गाय पोटांत पाय   मांजराचे पाय   मांजराचें पाय   मोर   सुंदर   हत्तीचा पाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.