TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

मुक्त

वि.  बंधनरहित , मोकळा , सुटलेला , सोडून दिलेला , स्वच्छंद .
 स्त्री. 
 न. मोतीं . [ सं . मुक्ता ; द्रा . मुत्तु ]
०लग  पु. मोत्यांचा सर . - वि . मोतीं लाविलेला ; मोत्यांनीं गुंफलेला . शुभ्र वस्त्र मुक्तलग कांचोळी । - ह २३ . २६ . [ मुक्ता + लग्न ] मुक्ता स्त्रीन . मोतीं . [ सं . ]
मुक्ति ; मोक्ष .
मृत्यु . ( क्रि० पावणें ). मुक्त पावले साहेबनाना कशा केल्या देवा तडातोडी । - ऐपो १३२ . - वि .
०गर्भ  पु. मोत्यांतील मध्यवर्ती पदार्थ ; ज्याच्या भोंवतीं मौक्तिक रसाचे थर बसून मोती तयार होतें तो पदार्थ .
०जाल  न. 
मोकळा ; सुटलेला ; सोडून दिलेला .
परब्रह्मांत मिळून गेलेला ; मोक्षाप्रत गेलेला ; प्रपंचादि बंधनापासून सुटलेला .
मोत्यांची जाळी ; डोक्यांत घालण्याचा स्त्रियांचा एक दागिना ; बिंदी .
मोत्यांचा झुबका .
फेंकलेलें ; सोडलेलें ( अस्त्र इ० ). [ सं . मुच = सोडणें ]
०कैवल्य  न. ज्ञानाची ऐक्यस्थिति . किंबहुना ऐसैसें । मुक्तकैवल्य सुदिवसें । - ज्ञा १६ . १३ .
०फळ    - न .
मोतीं .
०क्रिया  स्त्री. वेदाच्या आधाराशिवाय केलेली गोष्ट ; धर्मबाह्य वर्तन ; स्वैराचार . मुक्तक्रिया प्रतिपादी । तो येक पढतमुर्ख । - दा २ . १० . ४ .
०छंद  पु. ताल खेरीज छंदाच्या इतर नियमांनीं बद्ध नसलेला छंद .
मोत्यासारखें सुंदर अक्षर .
सीताफळ .
०द्वार  न. 
जाण्यायेण्यास प्रतिबंध नसलेलें दार ; हवें त्यानें जावें यावें असें ठिकाण .
( ल ) मूर्खासारखे बोललेले उदगार ; हास्यास्पद भाषण .
कोणासहि जेथें जेवणास प्रतिबंध नाहीं असा भोजनसमारंभ .
०फळी  स्त्री. नाकांतील मोत्यांचा दागिना ; नथ ; मुगबट . नासिकीं मिरवे मुक्ताफळी । - कथा २ . ११ . ९५ .
०मार्ग  पु. वेदबाह्य मार्ग ; स्वैर वागणुकीचा मार्ग .
०मुदी  स्त्री. 
सर्वत्र चालणारें नाणें ; अप्रतिहत मुद्रा .
मोत्यांची आंगठी ; मोत्यांच्या आंगठीचा ठसा , शिक्का . आतां गीतार्थाची मुक्तमुदी । लावी माझिये वाग्वृद्धी । - ज्ञा १८ . २७ . मुक्ता + मुद्रा ]
०स्वर  पु. ( संगीत ) सुटा स्व पहा .
n.  भौत्य मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक ।
  Released; discharged.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

continuous earth wire

  • अखंड भू-तार 
RANDOM WORD

Did you know?

'डांबिस' हा शब्द मराठी कि कुठल्या भाषेतून आलाय ? त्याचा अर्थ किंवा उगम कोणता?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.