Dictionaries | References

मध्येंच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती त्याला

जो मनुष्य कार्याचा आरंभ करुन मध्येंच अर्धवट सोडून देतो त्याला आरंभशूर म्हणतात. तु ०- प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्ननिहता विरमंति मध्याः। -नीतिश ७३.

Related Words

खाजवील त्‍याला खरूज, भोगील त्‍याला संपदा   मध्येंच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती त्याला   कर्ज फार त्‍याला लाज नाहीं, उवा फार त्‍याला खाज नाहीं   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   शेतकर्‍याची उसणवारी, त्याला ठार मारी   ज्‍याची पै, त्‍याला लई   जो फिरवी लाठी, त्‍याला शत्रू दाखवी पाठी   ज्‍याला नाहीं काज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज   ज्‍याची त्‍याला आवडली, आणावयास गेला तो म्‍हणे काळी   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   ज्‍याचें त्‍याला, खटपट आम्‍हांला   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   बेडकाला डबकें, त्याला जग पारखें   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   ज्‍याचें घर त्‍याला किल्‍ल्‍यासारखें   मध्येंच   आयुष्याचा क्षण फुकट गेला, उणेपणा आला कार्याला   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   आपले पंख चांगले, ऐसे म्हणती कावळे   प्रत्यक्ष पाही, त्याला मन साक्षी देई   ज्‍याचे त्‍याला नाही चोप आणि शेजार्‍या येईना झोंप   रिकामा गडी भागला आणि ज्याचें नाहीं काम केलें त्याला राग आला   मनुष्यानें यत्न केला तर तोच त्याला फलदुप झाला   वांटी त्याला पाटी   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उठिंगण लागतें   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण पाहिजे   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   बाळ दाणा आणि त्याला चाबूक नजराणा   ज्‍याची त्‍याला चोप नाहीं शेजारणीला झोप नाहीं   कर नाहीं त्याला डर नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP