TransLiteral Foundation

भोळा भाव, अंधळा देव

भक्त भोळा व देव अंधळा असला म्हणजे परस्परांचा योग्य मिलाफ दिसतो.

Related Words

दृढभाव तोच देव   नऊ स्थायी भाव   देव दव्हार्‍यांत नांत   षड् भाव   देव नवसाला पावणें   आदां देव चोरां प्रसन्न   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   अंधळा म्हणतो भिंत बहिरा म्हणतो नाहीं मशीद   भावासारिखा देव   देव देव करतां   अंधळा अंधळ्याचा वाटाड्या, अंधळा अंधळ्याला नेऊं शकत नाहीं   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   जाचें मन भोळें ताका देव दिता केळें, जाचें मन कपट ताका देव दिता थापट   भाव खाणें   राईचा भाव रात्रीं गेला   देव जांवकी, तरि चणे खांवका   भोळयाचे देव सोळा   देव न मारे लाठीसे, कुमत देत चढाय   भाव भाजणें   अंधळा कारभार   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   पाटलाचा कोणी भाव पुसत नाहीं, आणि हजामाची धावपळ   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   महाकाळ-महांकाळी देव आणि अतिकाळी यजमानीण   देव्हार्‍यांत देव नाहींसा होणें   ब्राह्मण भोळा, काखेंत सोंवळा   आपामरसाधारणवृत्ति-भाव-बुद्धि-मत-लक्ष्य-दृष्टि-वर्त्तन   अंधळा नारळ   बाजारनिरख-भाव   आपपर भाव   अंधळ्यास अंधळा वाट दाखवितो   अवयवावयवी भाव   मनीं नसे-नाहीं भाव, देवा मला पाव   स्वर्गांतल्या देवाची तुटली दोरी, पृथ्वीवरील देव बोंबटया मारी   देव सर्वत्र जगीं भरला, तो कैसा दिसे निराळा   शिंदळचार-चाळे-देव   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   आशा सुटेना, देव भेटेना   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   भक्ताच्या प्रेमासाठीं, देव धांवे पाठोपाठीं   देव घालणे - पडणें   देव होतां पाठमोरा।नसतीं विघ्नेंयेतीं घरा।   ज्याचें मन भोळें ताका देव दिता केळें   राव पाहावा कां देव पाहावा   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   अकरा देव आणि उतावळीची पूजा   अंधळ्याच्या गाई देव राखी - राखतो   अंधळा   अंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन (डोळे)   अंधळो दोन डोळे मागना - अंधळो मागता एक डोळो देव दिता दोन डोळे   अवयवावयवी भाव   आई गेली देवाला, देव आला घराला   आईने टाकले म्हणून देव टाकीत नाही   आकांशातील देवाची तुटली दोरी, मृत्युलोकचा देव बोंबल्या भारी   आदां देव चोरां प्रसन्न   आधीं देव मग जेव   आपुण आपणाक, देव समस्तांक   आपपर भाव   आप सांडुन पर धरी, त्याची मनसुबी देव करी   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   आशा सुटेना, देव भेटेना   उपाशी मागती भाकर शिळी, देव देतो साखर पोळी   उपासांनी देव मिळे तर दुष्काळांत गेलें काय थोडें?   एका जत्रेनें देव जुना होत नाहीं   एका देवा केशवा, दूसरा देव नसावा   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   कुडा भाव   काय गृहस्‍थाश्रमीं देव नसे, मग वना कां धांवताती पिसे   किरकोळ भाव   कोंकणी देव मोठे कडक आहेत   खाता पिता देव दिता   गरीबाचा देव वाली (साह्यकारी)   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   चोरी मोरी, देव बरें करी   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   जेथें भाव, तेथें देव   ज्याचें मन भोळें ताका देव दिता केळें   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   जैसा भाव असे जेथे। तैसा देव वसे तेथें।।   जसा भाव, तसा देव   जाचें मन भोळें ताका देव दिता केळें, जाचें मन कपट ताका देव दिता थापट   जिवंतपणी देव तो मेल्‍यावर महादेव   जो भिऊन वागे, त्‍याचे मागे देव लागे   टंगळमंगळ भाव   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा-देवपण येत नाही   तेल्‍याचा बैल, सदा अंधळा   दगडाचे देव घालतां खळखळ, काढतां खळखळ   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   दगडाला शेंदूर फासून देव करणें   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   दृढभाव तोच देव   देणें तसें घेणें, देव तसें धुपाटणें   दमडीचें घेणें आणि खंडीचा भाव   दया तेथे देव   द्या-द्या थै देव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

शेनणें

 • प्र . शेंदणी - णें पहा . 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

shatshastra konati?
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.