Dictionaries | References

बेशरमाच्या बारा बुद्धि, डोसकं फुटलं बांधली चिंधी

( व.) निलाजरा माणूस कोणत्याहि एका विचारानें न चालतां घटकोघटकीं धोरण बदलतो. डोसकें फुटल्यामुळें त्याला चिंधी बांधली असतां त्या चिंधीची साधारण मनुष्यांस लाज वाटते
पण बेशरम निगरगट्ट बनलेला असतो त्याला त्या चिंधाची तशीच चंचल बुद्धीची लाज वाटत नाहीं.

Related Words

बारा बलुतीं   बारा वाजणें   किराक बुद्धि, सांगिली वारि   पोरा बुद्धी बारा   अन्नानुसार बुद्धि   सरसकट बारा टक्के   ज्‍याका आसा बारा हजार माड, ताका आसा तॅरा हजार रीण   बारा टक्क्याचा दुष्काळ   विनाशकाळीं विपरीत बुद्धि होणें   आधींच बाई नाचरी, तिच्या पायी बांधली घागरी   नऊ बारा   वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   बारा पोडी बम्मणाक, तेरा पोडी बायल   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   बारा महिने अठरा काळ   साठी बुद्धि   आगे बुद्धि बनिया, पीदे बुद्धि बामनिया   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   बारा कथा करणें   बारा वाटा उधळिला जाणें   बारा वाटा उधळिला करणें   शिकवलेली बुद्धि आणि बांधलेली शिदोरी पुरत नाहीं   इतरांची बुद्धि ऐकावी, तशी लोकां सांगावी   सदसद्विवेक बुद्धि   बुदवंताक बुद्धि सांगची रेवेरि उदाक, पिश्याक बोध सांगचो अळवारि उदाक   शिकवलेली बुद्धि आणि बांधलेली शिदोरी कामास येत नाहीं   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अडक्याची भवानी आणि बारा रुपयांचा गोंधळ   बारा बलुते   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   आमचें बाळ्या बारा पोळ्या खातो पण आणाव्या कोठल्या?   बारा कोसांवर नणद वसे, तिच्या वासानें दहींदूध नामे   बारा वर्षै पुरलीं   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   बारा वर्षै तप केलें, गुवाशीं पारणें फेडलें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बारा बोडयाचा   बारा मुलगे   अडक्याची भवानी, बारा रुपयांचा गोंधळ   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   बारा भाई   एका लग्नाक बारा विघ्नें   बारा कोसावर नणंद वसे, तिच्या वासानें दहीं दूध नासे   भगलाच्या घरीं बारा औतं, पाहायला गेलं तर एकही नव्हतं   आपणाच्या पायाक बारा पोंती, दुसर्‍यांच्या किती?   बारा राशी   अडक्याची अंबा आणि गोंधळाला रुपये बारा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP