Dictionaries | References

बेवकुबाचा माल, अक्कलवंताचा खुराक

मूर्ख माणसाच्या पैशावर बुद्धिवान् लोक चांगले चरत असतात. मूर्खाला कळत नसल्यानें साहाजिकच हुशार माणूस आपला फायदा करुन घेतो.

Related Words

माल   नंबरी माल   हळखळीचा माल   बैतल माल   हळहळीचा माल   बैतन माल   खुराक   (कोणी एक माल) सई करणें   जसा जणूं कांहीं बापाचा माल   (कोणी एक माल) सई म्हणणें   मालके माल   तयार माल   ढिला माल   माल के माल   माल खाय गधडी, मार खाय लोधडी   चोरी होऊन माल जातो, त्‍याहून मेजवानींत जास्‍त खपतो   मालचा माल   बेवकुबाचा माल, अक्कलवंताचा खुराक   मालाचा पैसा आणि पैशाचा माल   उंटावर माल खेचणारा अरब   चोरीचा माल घेतो तोहि चोरच   पडे झडे, माल वाढे   आपापाचा माल गपापा   हपापाचा माल गपापा   अन्नानें देह जगतो पण मन जिवंत ठेवण्यास विचाराचा खुराक हवा   प्रीत जडे मेंडकीसे पद्‌भिनी क्या माल है   अपापाचा माल गपापां   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   बुधलीभर तूप खावून बुधलीचा माल नाहीं   उपभोग घेता त्याचा माल, संपादन करी तो धनपाल   जसा माल, तसे मोल   माल वथरणें   आयतमार (माल) आणि खायला तयार   कुबेराचा माल कुबेराला, काय व्हावा मनुष्‍याला   ज्‍याचा खावा माल, त्‍याचे गावे ख्याल   चोरीचा माल   होता माल   चांगला माल लौकर खपतो   मराठया म्हणींचा माल, शहाण्यानें घ्यावा खुशाल   माल चोख, पैसा रोख   पापीका माल, खाय चंडाल   हरामाचा माल जिरत नाहीं   अपापाचा माल गपापा (जायचाच)   माल खाणें   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   स्वस्ताचा माल हगवणीला काळ   चोराचा माल चोरीस गेला तर हाक ना बोंब   अंगावर पडतां माल सोडबी स्याचें सुद्दल   माल त्याचे हाल, चोरटे खुशाल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP