Dictionaries | References

बेल ना पत्री, पूजा करायले निघाली चत्री

( व.) [ चत्री = चतुर, कुशल, शहाणी. ] बेल, फुलें व पत्री ( झाडाचीं पानें ) हें सामान देवाच्या पूजेला अवश्य लागतें. याशिवायच एखादा मनुष्य देवपूजेला उदयुक्त झाला तर तो मूर्खच समजावा.

Related Words

बेल घालीत फिरणें   (बेल) भंडारा उचलून देणें   शेंदरें माखियेला धोंडा, पूजा करितीं पोरें रांडा   पत्री वांटणें   धड ना गृहस्थ, धड ना भिक्षुक   शिवाची पूजा   यथेच्छ पूजा करणें   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   आगा ना पिच्छा   ना पैवस्ता   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   निजेवांचून (शिवाय) पूजा नाहीं   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   खै गेल्‍लो? खैं ना! कितें हाडलें? काय ना!   तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   खरूजवाल्‍याक लज ना आणि गरजवंताक अक्‍क्‍ल ना   लग्नय ना नी फोंतूय ना   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   भुरगें ना बाळ चोट वाजयता टाळ   कोल्‍हापुरा गेलो ना, कथा आयकलि ना   लाभ ना नफा, रिकामा धका   शींयांसारखें दुहेंस ना शिंयात कोन मेलोसो ना   भटाक गर्वूय ना आनी विद्याय ना   दळण दळते चत्री, पीठ खाते कुत्री   शिवावरचा बेल उघेणें   सांबाला बेल आणि विष्णूला तुळशी   आईने ओटी भरली, पोर सासरी निघाली   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   धोब्याचा पोर्‍या घाटचा ना घरचा   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   ज्‍याणाँ पळैली ना शिंपी, ताणें पळैले कालूं   दरेवैर खरवड ना   वाळूंत मुतलें वळ ना वोल   लाशिल्या उंगटयावर मुतिशि ना   भरिल्लो कळसो चकनळ ना   अंत्रपिशाचशें भोवंतल्यांक राबूंक ठिकाणें ना   घरमोगर्‍याक पोर्मोळु ना   गांडीक ना फाळी, गांड मागतां कायलोळी   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   भुरंग्याचे मळणेक बीं ना भात   पोराचे मळणेक, बीं ना भात   जेवच्या नाशिल्‍ला उष्‍ट्‌या आळशिक ना   ताळ ना तंत्र, उगाच पोकळ यंत्र   धाक ना दरार, फुटका नगारा   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   उंदीर भाजुंक मीठ ना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP