TransLiteral Foundation

बुद्धिवानाचा हात लांब

बुद्धीनें कितीहि दूरची वस्तु मिळवितां येते.

Related Words

हात वळणें   हात चालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   घडी घडी, लांब दाढी (करणें   करडा हात करणें   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   हात हातांत देणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   आपला हात जगन्नाथ   कंठास हात लावणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   देवाक हात, गुरवाक भात   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बांधणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   घडी घडी, लांब दाढी   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   हात उगारणें-उचलणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   वाताहत or हात   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   आपला भात आखडला हात   उचलला हात   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उरावरचा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   करडा हात   करडा हात करणें   कान लांब होणें   घडी घडी, लांब दाढी   घडी घडी, लांब दाढी (करणें   चोरीचे चौदा हात   जगन्नाथका भात, जगत्‌ पसरे हात   जीभ लांब करणें   जीभ लांब करून बोलणें   जीभ लांब होणें   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   तपेलिकी लांब दोरी, तपेलें सांभाळ पोरी !   दुबळयांच्या भुरग्यांची गोमटी लांब, गिरेस्तांच्या भुरग्यांची जीभ लांब   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दुसर्‍याचे केस लांब लांब म्होण आपणाचे ओढून जातत   दहीं दूध, तूप नी पोटार हात   दाहांचा हात   दोन हातांचे चार हात होणें   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   नपुंसकाचें लिंग सोळा हात   नरडीला हात देणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   भगवा (काळा) देवढा, लांब दोरे   मुंडा हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मापटयावर हात घेणें   रुंद-रुंद केल्यारि पिंदता, लांब केल्यारि मोडता   लांब   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   लांब जिभेची   लांब जिभेनें   लांब बसणें   लांब लांब कासौटें। मिरविती आंबुलियां पुढें   लांब-लांब-लांबडा करणें   वाघ म्हटलें (ला) तरी खातो आणि वाघोबा म्हटलें (ला) तरी खातो मग वाघरुं म्हणून दोन हात करुन कां न मरा   वाताहत or हात   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   शेजीनें घातला भात आणि आईनें फिरविला हात   सलामीचा हात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

pin vice

 • तार शेगडा 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

Why are you transliterating?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.