Dictionaries | References

बायको धमकट, व दादला कसपट

बायको दणगट असून नवरा जर अशक्त असेल तर तिच्यापुढें त्याचें कांहीं चालत नाहीं व अशा विजोड दंपतीचा संसार नीट चालत नाहीं.

Related Words

धमकट   सगळी बायको साळयाची, अर्धी बायको माळयाची आणि ॠणकरी बायको ब्राह्मणाची   बायको धमकट, व दादला कसपट   म्हातार्‍याची बायको लाडकी   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   बायको केली गुणाची, आणि पाळी आली मरणाची   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   हगवण-हगवणीं बायको, नागवणीं सोयरा   ओढाळ गुरूं ओढाळ (ओशाळ) बायको   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   माय मावली दुनिया पावली, बायको मावली फजिती पावली   असुदी व अबादी   व॥   श्रीमंताचें मूल नि गरिबाची बायको लाडकी असते   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   बोरीबंदर-बोरीबंदर, बायको सुंदर   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   आळशास दुणें काम व लोभ्यास (कृपणास) दुणा (तिप्पट) ख   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   कांही नसो पण दादला पाटील असो   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   बायको होऊन रड्णें   वेडा झाला व कामांतून गेला   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   साखरेविना सांजा व स्त्रीविना संसार व्यर्थ   सूर्य अस्त व मजूर मस्त   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   फार खाणें व मरणाचे दारीं बसणें   भटजी, बायको कां कराना? तर भटजी म्हणतोः बाई, तुम्हीच कां व्हाना?   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP