Dictionaries | References

बलबलपुरी टमटम राज्य

सर्व अंदाधुंदीं
घोटाळा
गोंधळ.

Related Words

टमटम   बलबलपुरी   बलबलपुरी टमटम राज्य   राज्य   राजा राज्य करी (कमावी) आणि दुबळा झोंप गमावी   एकछत्री राज्य   मनुष्य (मुत्सद्दी) ज्या दौलतींत तेंच राज्य   देवब्राह्मणांचे राज्य   कष्‍टेवीण फळ नाहीं, कष्‍टेवीण राज्‍य नाहीं   चांगलें आचरण, राज्‍य सुखासमान   बलबलपुरी माजणें   औट घटकेचें राज्‍य   गणपतीचें राज्‍य देड दिसाचें   औट घटी (डी) चें राज्‍य   बजबज पुरी आणि टमटम राज्‍य   कष्‍टीं फळ, तपीं राज्‍य   शिराळशेटीचें राज्य   शिराळशेटचें राज्य   चौदा चौकड्यांचे राज्‍य   नवी विटी, नवें राज्य   कर्मी फळ आणि तपीं राज्‍य   ऊठ सोट्या तुझेच राज्य   गर्भी राज्‍य   उलट्या अंबारीनें राज्य करणें   ज्‍याचा सोटा, त्‍याचें राज्‍य   मोडलें तरी राज्य, तुटला तरी वड आणि अटला तरी समुद्र   आउट घटकांचें राज्य   अधोपरी आलें राज्य कुठें घालूं खाटबाज   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   बेबंद राज्‍य झोटिंग पादशहा   यवनी राज्य बेपर्वा   रामाचें राज्य   भोळें राज्य   औटघटीचें राज्य   कलावंताचें भाग्‍य आणि तिरड्याचें राज्‍य तीनच दीस   राजाला राज्य (राज्यपद) मिळालें तरी बटकीचें बटिकपण कांहीं सुटत नाहीं   मांजर नाथिल्ले घर उंद्रा राज्य   टोपीचें राज्‍य तपो   भात पटणीचें आणि राज्य भटणीचें   ज्‍याला नाहीं लाज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज्‍य   कलावंताचे भाग्‍य तारुण्य असेपर्यंत व तेरड्याचे राज्‍य रंग टिकेपर्यंत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP