Dictionaries | References

फुटकच्या भिकेला, महागपणा आला

कोणी भीकहि घालीत नाहींसा होणें.

Related Words

आला   लांडगा आला रे लांडगा आला !   फुटकच्या भिकेला, महागपणा आला   आला भेटीला, धरला वेठीला   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   मोठयाचा आला गाडा, गरिबाच्या झोंपडया मोडा   आयुष्याचा क्षण फुकट गेला, उणेपणा आला कार्याला   मोठा गेला आणि जोहार करुन आला   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   दिवसांचोर आला, रात्रीं दरवडा पडला   पोरगा शुद्धीवर आला, मुसळाला अंकुर फुटला   पैसा आला पदरीं, नातें गोतें धांवतीं घरीं   वांकडा वासा आला कीं खळगाहि वांकडाच खणला पाहिजे   रिकामा गडी भागला आणि ज्याचें नाहीं काम केलें त्याला राग आला   पाटलाला आला नजराणा, महार झाला दिवाणा   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   आधींच (बोंबलण्याचा) उल्हास, त्यांत (आला) फाल्गुनमास   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   मामाचा वशिला, आला नाहीं कामाला   आला-ली-लें गेला-भला   प्रसंग आला तडातडी, तेथें करावी तातडी   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   वडास आलीं वडफळें, कावळयास आलें रुं-आला मुखरोग   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   हातीं आला, तो लाभ झाला   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   मैथुन-मैथुनीं विनटला, नाश आला देहाला   डोंगर महंमदाकडे नाही आला तर महंमद डोंगराकडे जाईल   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   ससा भानोशीं आला   मूर्खाला उपदेश केला, राग आला त्याला   देण्याचा भरणा केला लोकाला, सावकार आला मागाला   रात्रंदिवस कांडा, हातीं आला कोंडा   घरीं आला संन्याशी, बाईल झाली विटाळशी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP