Dictionaries | References

पोटाची दुखी पोटास ठाऊक

पोटांत एकदां दुखूं लागलें म्हणजे तें दुःख सांगता येत नाहीं. पोटदुखी ही वाईटच. ज्याचें दुःख त्याला माहीत. (गु.) पेटनी आग पेट जाणे.

Related Words

अंतर्यामीची खूण अंतर्यामास ठाऊक   पोटास टांचा देणें   पोटाची आग   पोटास येणें   पोटास यम येणें   अंतर्यामीचें दुःख अंतर्यामास ठाऊक   पोटाची दुखी पोटास ठाऊक   दुखी प्राणी   दुखी   ठाऊक   नांवग्रहण (निशाण) ठाऊक नसणें   पोटास तडस लागणें   ऐकून ठाऊक   शहराची आग छोटी, पोटाची आग मोठी   पोटाची पत्रावळ होणें   अंडींपिलीं ठाऊक असणें   पोटास बिब्बे घालणे-चिमटे घेणें   बाप ठाऊक आईला, पाप ठाऊक मनाला   देवाची करणी देवास ठाऊक   आईच्या पोटास रोग येणें   हातापायास दुःख (श्रम) तर पोटास सुख   रिकाम्या पोटास कान नसतात व रात्र ही शहाणपण आणते   स्वप्नात ठाऊक नसणें   कानाचा पोळा (कानाची पाळी) आणि पोटाची चिरी, वोढता तितली वाढता   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   पोटाची नळी आणि कानाची पाळी वाडैत तितली वाट्टा   चोराच्या वाटा चोरालाच ठाऊक   पोटाची पत्रावळ आणि पाठींचें पडवळ   आपल्या अळवाची खाज आपणांस ठाऊक   दया नाहीं ठाऊक, त्याला म्हणावें खाटीक   पोटास अन्न ढुंगास वस्त्र   फुकट कृपेची सावली, जो न भरली पोटाची खळी   पोटांत-पोटास डोकें घालणें   पोटास अन्न ढोंगास वस्त्र   पोटाची डेरकी   धाबटी--पोटाची   वीतभर पोट-पोटाची खळगी   चोराची पावलें-वाट चोराला माहीत-ठाऊक   अळवाची खाज अळवास ठाऊक   प्रसूतिच्या वेदना वांझेस काय ठाऊक   पोटास अन्न व ढेंगास वस्त्र मिळणें   पोटाची दामटी वळणें   अंडींपिलीं ठाऊक असणें   अंतर्यामीची खूण अंतर्यामास ठाऊक   नांवग्रहण (निशाण) ठाऊक नसणें   पोटाची दुखी पोटास ठाऊक   अंतर्यामीचें दुःख अंतर्यामास ठाऊक   अळवाची खाज अळवास ठाऊक   देवाची करणी देवास ठाऊक   बाप ठाऊक आईला, पाप ठाऊक मनाला   अंडींपिलीं ठाऊक असणें   अंतर्यामीचें दुःख अंतर्यामास ठाऊक   अंतर्यामीची खूण अंतर्यामास ठाऊक   अळवाची खाज अळवास ठाऊक   आपल्या अळवाची खाज आपणांस ठाऊक   ऐकून ठाऊक   चोराच्या वाटा चोरालाच ठाऊक   चोराची पावलें-वाट चोराला माहीत-ठाऊक   ठाऊक   दुखी   दया नाहीं ठाऊक, त्याला म्हणावें खाटीक   देवाची करणी देवास ठाऊक   धाबटी--पोटाची   नांवग्रहण (निशाण) ठाऊक नसणें   प्रसूतिच्या वेदना वांझेस काय ठाऊक   बाप ठाऊक आईला, पाप ठाऊक मनाला   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   स्वप्नात ठाऊक नसणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP