Dictionaries | References

पोटाची दामटी वळणें

पोट खपाटीस जाणें ( उपासमार, अशक्तपणा इ. मुळें ).

Related Words

दामटी   फेंपरी-फेंपरी (डी) वळणें   पोटाची आग   गठडी होणें-वळणें   पाय वळणें   वेट-वेट वळणें   गांड वळणें   पोटाची दामटी वळणें   शरीराची दामटी (वळणें)   वळणें   मुरकुंडी वळणें   पाठ वळणें   पोटाचा कपोता वळणें   हात वळणें   दामटी वळणे   शहराची आग छोटी, पोटाची आग मोठी   पोटाची पत्रावळ होणें   दामटी वळणें   काष्‍ठ वळणें   बोबडी वळणें   पाठ वळणें-पाहणें   कानाचा पोळा (कानाची पाळी) आणि पोटाची चिरी, वोढता तितली वाढता   पोटाची नळी आणि कानाची पाळी वाडैत तितली वाट्टा   पोटाची पत्रावळ आणि पाठींचें पडवळ   शरीराची दामटी   फुकट कृपेची सावली, जो न भरली पोटाची खळी   पोटाची दुखी पोटास ठाऊक   पोटाची डेरकी   धाबटी--पोटाची   वीतभर पोट-पोटाची खळगी   सांपळा-सांपळा वळणें-राहाणें   कडप वळणें   मुदन-मुदन वळणें   मेटें वळणें   वेठ-वेठ करणें-काढणें-वळणें   लाकूड वळणें-होणें   रेवडया वळणें   आंकडा वळणें   पाठीं वळणें   पोटाची दामटी वळणें   कडप वळणें   काष्‍ठ वळणें   दामटी   धाबटी--पोटाची   पाठ वळणें   पाठीं वळणें   पाय वळणें   पोटाचा कपोता वळणें   मेटें वळणें   वेठ-वेठ करणें-काढणें-वळणें   वळणें   हात वळणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP