Dictionaries | References

पोटांत पाय असणें

मनांत कपट असणें
पोटांत असलेले पाय जसे लोकांस दिसत नाहींत तसा मनांतील कावा न उमगणें
एखाद्याची लुच्चेगिरी नजरेस न येणें
कावान कळणें गोगलगाय पहा.

Related Words

पल्ल्यावर असणें   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   कपाळीं लिहिलेलें असणें   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   दाहीदिशा मोकळ्या असणें   दुई असणें   डोळ्यांत कुरूप-कुरुंद असणें   पोटांत शिरणें-निघणें   जळता पाय जाळणें   गळ्यात तंगड्या-पाय येणें   अंडींपिलीं ठाऊक असणें   पाय उतारार्‍यां आणणें-येणें   नादांत असणें   तोंडास टांकी दिलेली असणें   तबियतीनें चालणें-वागणें-असणें   कुल्‍याला पाय लावणें   पापानें पाय धुणें   बर्‍यावर असणें   शिरावर असणें-जागें राहणें   दारांत हत्ती झुलत असणें   आढ्याला पाय लावून निजणें-झोप घेणें   अवसानांत येणें असणें   भिंगरी-पायास भिंगरी असणें   उखळांत डोके असणें   गादीला पाय लावणें   हत्तीच्या दांतासारखे दांत असणें   पोर पोटांत, खीर ताटांत   पायांवर पाय ठेवणें, देणें   बिर्‍हाड बाजलें संगातीच असणें   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   दर्भ घेऊन उभा असणें   तिसरा पाय   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   पाय उचलणें   हलक्याचे पोटांत काहीं गुह्य राहत नाहीं   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   पोटांत मंद आणि कपाळाला गंध   उखळांत डोकें असणें-देंणें   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   संसाराचें ओझें मनाचें, पाय धरा विठोबाचे   दोराला पाय लावणें   मुखार-मुखार गेलेल्याक पाय आदळयारि माकशी आशिल्यानें जागी जांवका   दैवाची भोपळी आणि चारी पाय मोकळी   अंकित असणें   अंग असणें   अंगावर असणें   अंगीं असणें   अंडींपिलीं ठाऊक असणें   अंतडीकातडी एक असणें   अर्घ्यं - अर्घ्य घेणें - घेऊन उभे - तयार असणें - राहणें   अर्धै (र्ध्या) वचनांत असणें   अरबाणा - अरबाण्यांत असणें - चालणें - राहणें - वागणें   अररबाण्यांत असणें-चालणें-राहणें-वागणें   अवसानांत येणें असणें   असणें   आग असणें   आंचीत असणें   आट आय, नव व्यय, मागिरी कोणाचेइ धरि पाय   आटप असणें   आपल्या पायरीवर असणें   आळ्यांत असणें-वागणें-राहणें-चालणें   उखळांत डोके असणें   उखळांत डोकें असणें-देंणें   उताराखाली असणें-पडणें   उभा असणें   उरक असणें   उरावर असणें   उशापायतीं असणें-उभा राहणें-बसणें-लागणें   उशापायथ्यास लागून असणें   एक असणें-पडणें-होणें   एकदिल असणें-होणें   एका अंगावर असणें   एकादश स्थानीं असणें   एका नावेंत असणें-बसणें   एका पायावर तयार असणें   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   एखाद्यापुढे गाय असणें   ओढीं ओढ असणें   ओसंगी असणें-पडणें-राहणें-निघणें   कच्च्या धाग्यांत असणें   कट्यार जिवाला असणें-लागणें   कुत्र्याचे पाय   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   कपाळी भद्रा असणें   कपाळीं लिहिलेलें असणें   क्रिया शाबूत असणें   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   क्षणिक-क्षणिक बुद्धि असणें (त्याचें) जिणें व्यर्थ   (कागद, पत्र, लखोटा इत्यादीवर) बेचाळीसचा अंक असणें   काटांत जाणें or असणें   काढता पाय   कान धरली शेळी असणें   कानीं सात बाळ्या असणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP