Dictionaries | References

पोटांत आग पेटणें

अतिशय भूक लागणें
तीव्र क्षुधा लागणें.
अतिशय दुःख होणें.

Related Words

पोटांत आग पेटणें   अंगाचि आग, लाहकी, लाही, होळी होणें   तर्‍हेस पेटणें   पोटांत तटातट तुटणें   आग लागो?   आग ओतणें   पोटीं-पोटांत पडणें   अंगुष्ठाची आग मस्तकांत जाणें   आग लाव्या आणि बोंब मार्‍या   आग लगाये तमाशा देखे   कोरडी आग   अपराध - अपराध पोटांत घालणें   पोटांत चर्र होणें   पोटांत हरणाचीं काळिजें शिरणें   तळव्याची आग मस्तकास जाणें   पोटांत धोंडा उभा राहणें   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   वायगोळा-वायगोळा (पोटांत) उठणें   आग लावणें   दिव्याच्या पोटांत काळें   पायांचा जाळ-पायांची आग मस्तकास जाणे   पोटांत कावळे कोरणें   रागास येणें-भरणें-पेटणें-चढणें   हट्टास पेटणें   पोटांत कावळे ओरडूं-कोकावूं तोंडू-टोचूम लागणें   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   पोटांत दांत   काडीची आग माडीस लागणें   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   पोटांत जळे, माथ्यांत कळे   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   आग पानीको हाडवैर है   गळ्यांत माळा, पोटांत काळा   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   बोलण्यांत पट्ट राघू, कामाला आग लागू   अंगठयाची आग मस्तकांत जाणें   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   ओठांत एक आणि पोटांत एक   पोटांत खडबडणें   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   शेळकुंड-शेळकुंडाची आग व पिलाची जाग   आग असणें   सोन्याची सुरी झाली म्हणजे पोटांत खुपसुन घेतां येत नाहीं   अस्तनींतली आग   कोणी आग व्हावे, कोणी पाणी व्हावें   अजून अंगठ्याला आग लागली नाहीं   दांताला मळ, पोटांत तळमळ   समुद्राला कोरड पडली, आणि सूर्याला आग लागली   अभिमानास पेटणें - पडणें   आग्रहास पेटणें   ऊन, ऊन्ह,ऊन ऊन आग   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   ओली आग   कोरडी आग   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   गोवरीची आग   तर्‍हेस पेटणें   पेटणें   पोटाची आग   रागास येणें-भरणें-पेटणें-चढणें   वली आग   हट्टास पेटणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP