TransLiteral Foundation

पुरुषाचें पीठ आणि बायकोचें मीठ मिळून भाकर होते

स्त्रीपुरुष हीं एकमेकास पूरक आहेत
त्यांचा योग्य मिलाफ झाला असतां त्यांस सुख होतें. पीठ पहा.

Related Words

जखमेवर मीठ घालणें-चोळणें   माझें मन नित्य राजी, खातें भाकर भाजी   पायलीभर पीठ, माझो हरतालको   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   आमा लग्नाक मीठ वळ्ळोलो   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   होते आंबे गरे, तोंवर भट बामण बरे   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   पेटींत सव्वामण दागिने आणि अंगावर गुंजभर सोनें   चतुराईने शहाणे आणि क्रोधाने मूर्ख वागती   आँखे होते चार, दिलमें आया पियार   आणि   आपण म्हणतों एक आणि होते भलतेंच   आपने बछड्येके दांत कोसोसे मालूम होते है   आवड असली की सवड आपोआप होते   उंदीर भाजुंक मीठ ना   एका आईची मुलें पण भेटीची सुराणी होते   ओली कोरडी भाकर   औट पीठ   कणिकेत मीठ   खडकी मीठ   खार्‍या पाण्यानें खरूज बरी होते   गाढवाच्या लेंड्यांचे जर पापड बनते, तर उडीद कशाला होते   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   गायीपासून उत्‍पन्न होते, ते सर्व लोणी नसतें   चंदन कमी होते आणि सोनें वाढतें   ज्‍याणाँ देखलॉना रान्नित्‍लॉ गोबोर, ताणँ देखलो नासण्या पीठ   जातो तेथ हत्ती जातो, नाहीं तर गुंजहि मारक होते   जो नित्‍य वागे वाममार्गी, त्‍याची होते कैदेत रवानगी   डोंगरचे आंवळे व समुद्राचे-सागराचें मीठ   धंद्यांत केली सरकत होते कशाची बरकत   धीट नीट, लाखाचें पीठ   नवर्‍याचें पीठ, बायकोचें मीठ   निजाम आणि हजाम   परोपकाराला सुर्वात घरापासून होते   पांच नाडि पिठाक, स नाडि मीठ   पिठाण्यांत पीठ नाहीं मिठाण्यांत मीठ नाहीं   पिठांत मीठ   पीठ   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   पीठ करणें   भुताला भूत आणि पानगीला पीठ   भाकर   भाडोत्री-भाडोत्री कामाची, दुर्दशा होते धन्याची   मेंगळमेंगें मीठ   मस्करी-मस्करी करतां कुस्करी होती, मस्करीची होते कुस्करी   मिळून   मीठ   मीठ देणें   रत्नमालेपेक्षां फुलांचीच माळ अधिक जड होते   व्यापारास धक्का दिल्यानें तरवार बोथट होते   वेळेस एक टांका घातल्यास पुढील नव टांकण्याची बचत होते   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   वादळ-वादळानंतर शांतता होते आणि दुःखानंतर सुख येतें   वादाच्या भांडणांत वर्दळ उत्पन्न होते   शेराला सवाशेर भेटला म्हणजे निशा होते   सुना करतात गोष्टी, सासूनें काढावी उष्टी, मग होते तंटयाची वृष्टि, सारे घरदार कष्टी, हीच दुःखकारच प्रपंच सृष्टि, त्यापेक्षां धारण करावी संन्यास यष्टी, मग पिष्टमुष्टीनें होते पुष्टी   हग ओक आणि स्वर्ग लोक   हंडाभर दुधांत चिमूटभर मीठ   हातांत मीठ देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये

 • एकाच वेळी अनेकांशी शत्रुत्व केल्यास आपणास आवरत नाही. याकरितां एकेक शत्रूस वेगवेगळा गाठून त्याशी सामना द्यावा. -पया ३४५. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

How do I become a moderator on QnA?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.