Dictionaries | References

पिर्डूक नातिल्ली वर्डीक


(गो.) मंगलसूत्रशिवाय लग्न
अत्यंत आवश्यक गोष्टीचाच अभाव. हिंदूच्या लग्नपद्धतींत अति महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नवर्‍यामुलानें नवरीच्या गळयांत बांधावयाचें मंगलसूत्र होय. हे मंगलसूत्र तिच्या गळ्यांत मरेपर्यत अगर विधवा होईपर्यत असतें. हें मंगलसूत्र इतकें पवित्र मानलें आहे कीं, यावर न्यायसभेच्या हुकूमनाम्यानें सुद्धां जप्ती आणता येत नाहीं

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP