Dictionaries | References

पाय भुईला लागूं न देणें

जिवंत न ठेवणे
नेस्तनाबूत, खच्ची करणें. ‘नाना आतां आपले पाय भुईला लागूं देणार नाहीं.’
V.S२.१३.

Related Words

पाय   पाय भुईला लागूं न देणें   उचलून देणें   गण देणें   सावलीस उभा न राहणें   नखाला माती न लागणें   गळ्यात पाय येणें   ढुंकून न पाहाणें   भाक देणें   दोर सैल देणें   (एखाद्याला) उच्छाद देणें   कान देणें   ताकास तूर लागू न देणे   प्रसाद देणें   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   रंजक देणें   देणें घेणें रोम, माझ्या कामाला झोंब   न हिंदु र्न यवनः   कर न कर   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   ठेका लावून देणें   पट्टी देणें   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   न खादी नार नी पायलीचा आहार   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   मान कापून देणें   पटकी देणें   फरेब देणें   देणें आणि दुखणें हीं कोणासहि आवडत नाहींत (चुकत नाहींत)   हत्तीच्या पायांत सर्वाचे पाय   फाटक्यांत पाय शिरणें   पाय ओरपणें   निग्रह पत्र देणें   जो असे अविचारी, तो काय न करी   खुर्ची देणें   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   डाग देणें   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   डंका देणें   वणीं देणें   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   शेंवतीपूजन देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP