Dictionaries | References

पायापुढें दोनच हात पाहणें

पावलापुरतें पाहणें
आपलाच स्वार्थ साधणें
व्यापक दृष्टि न ठेवणें
‘कांहीं लोक नुसतेच व्यवहारिक असून ते फक्त पायापुढें दोनच हात पाहतात’
केसरी १८-३-४२.

Related Words

पायापुढें दोनच हात पाहणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   बरोबरी पाहणें-करुन पाहणें   दृष्टि भरुन पाहणें   देवावर हात ठेवणें   सलामीचा हात   हात ओढवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   डोळेभर-डोळ्यांभर पाहणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   ऊंस खातांना परंडाचा स्वाद पाहणें   भाव-भाव पाहणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   उपासतान पाहणें   पाठीं पाहणें   बरें पाहणें   यत्न-यत्न करुन पाहणें   अगीदुगी-करणें-काढणें-उरकणें-पाहणें   अठ्ठावीस - अठ्ठावीस दिवसांनीं चांदोबा पाहणें   अंत पाहणें   आडव्या दृष्टीनें पाहणें   उणें काढणें-पाहणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   ऊंस खातांना परंडाचा स्वाद पाहणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   कांडेंपेरें लावूण पाहणें   (खालच्या) मानेनें चालणें-पाहणें   डोळे फोडून पाहणें   डोळेभर-डोळ्यांभर पाहणें   डोळे भरून पाहणें   डोळ्यांत तेल घालून पाहणें   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   तमाशा पाहणें   दगड टाकून ठाव पाहणें - घेणें   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   दैवाची परीक्षा करणें-पाहणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पाण्यांत पाहणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पायांपाशीं-पुरतें पाहणें   पाहणें   बरोबरी पाहणें-करुन पाहणें   बारीक पाहणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मागेंपुढें न पाहणें   यत्न-यत्न करुन पाहणें   रेघा मारून प्रश्न पाहणें   रहा पाहणें   वाट पाहणें   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   शंभर पाहणें   सलामीचा हात   हात करणें   हात घेणें   हात टाकणें   हात पाहणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.