TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय

जो नेहमीं बायकांप्रमाणें आपल्याच पायांत पाय घालून चालत असतो त्याच्यानें कधीं प्रगति होऊं शकत नाहीं. जो स्वतःच्याच भोंवतीं घुटमळत असतो त्याच्या हातून कांहीं कार्य न होतां त्याचा जन्म फुकत जातो.

Related Words

  |  
अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अतीत देखोनि होय पाठिमोरा । व्याह्यासी सामोरा जाय अंगीं ॥   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अशी कर कृती की फुकट न जाय एक रती   आट आय, नव व्यय, मागिरी कोणाचेइ धरि पाय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आय जायका, खाय जाय   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   आहे जे सामर्थ्य, त्याहून नको व्यर्थ   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   एक बगलांट खरे कसूंक धा बगलाटा कसूंक जाय   एकाचा पायपोस एकाच्या पायांत नाहीं   एका मेघापासून, सूर्य जाय अच्छादून   कुंकडा पिला म्‍हण उस्‍तूं शिकौच्या जाय?   कुत्र्याचे पाय   कुत्र्याचे पाय मांजराचे पाय   कुत्र्याचा पाय   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   कन्या जाय सासरीं, मागें पाहे भिरभिरीं   करायला गेली काय, वरती झाले पाय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   कशांत काय, फाटक्यांत पाय   क्षणिक-क्षणिक बुद्धि असणें (त्याचें) जिणें व्यर्थ   काढता पाय   कानावैर तल्‍की मारूं जाय   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   कोणाचा पायपोस-मोचा कोणाच्या पायांत नाहीं   खाय खाय, मसणांत जाय   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   गोगलगाय, (अन्‌) पोटांत पाय   घाण्याच्या बैलाला गोठण काय जाय   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   चोरीस जाय असा नाहीं अर्थ, त्‍यास झोंप लागे स्‍वस्‍थ   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   जेथें आशा नाहीं, तेथें यत्‍न व्यर्थ   जेथें जाय दुःखी, तेथे न होय सुखी   जन्म   जन्म देणें   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   जामीन राय ताजें गांठचें जाय   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

greater palatine groove

  • महा तालु प्रखात 
RANDOM WORD

Did you know?

सुतकातील नियमांबद्दल मार्गदर्शन करावे.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.