Dictionaries | References

पतिव्रता भली पण सारा मुलूख पालथा घाली

तोंडानें पातिव्रत्याच्या टेंभा मिरवून गांवभर छिनालकी करणारी.

Related Words

पालथा पडणें   गांवचा गांड्या (रांड्या), पण घरचा देशपांड्या   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   आशा पतिव्रता भली, सारा मुलुख पालथा घाली   पाठजाळ पुरवेल पण पोटजाळ पुरवत नाहीं   ज्ञान धांवतें पण शहाणपण रांगतें   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   उपकार उधार राहतो, पण अपकार जमेंत पडतो   निशाणाचें (ध्वज) फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   कॉणा भिना पण थपथण्या मात्‌ भिवा   गरीबानें खाल्‍ले तर पोटाकरितां, पण श्रीमंतानें खाल्‍ले तर औषधाकरितां   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें फोडूं नयेत   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें तोडूं नयेत   सारें ठेवायास जागा मिळतें पण मुलगी ठेवायास जागा मिळत नाहीं   मूर्ति जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   बोलावलं तर खरं पण न आलं तर बरं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   आईबापे जन्माचे मात्र सोबती पण कर्माचे सोबती नाहीत   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें, पण तंगडी उंच केली नाही तर   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   पालथा राजयक्ष्मा   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   लहान मूर्ति पण थोर कीर्ति   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   मिजास पादशाहाची पण चाकरी मशालजीची   आमचें बाळ्या बारा पोळ्या खातो पण आणाव्या कोठल्या?   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   घी देखा पण बडगा नही देखा   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   दैवानें दिलें पण कर्मानें नेलें   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   विख घेववतें पण भिख घेववत नाहीं   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP