Dictionaries | References

न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका

(गो.) न्याय करायचा तर त्याला काहीं फोंडे गांवींच जायला नको. कोठेंहि न्याय मिळावा.

Related Words

न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   नाका   कागटाळी न्याय   न्याय नाहीं गांवाला, चोर दंडी सावाला   फिरंगी न्याय घरार पडप   करतलो चड उलयना, उलयतलो चड करना   जिकडे बळ, तिकडे न्याय   कूपयंत्रघटिका न्याय   वीचितरंग न्याय   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   रडतलो चाकरु नाका, कोपतलो यजमानु नाका   कुंकडा पीला उस्‍तुच्याक शिकौपाक नाका   अहिनकुल न्याय   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   होडांसांगाति व्यारु नाका, हुनासांगाति मेण नाका   दुसर्‍याचा न्याय करतो, आपला कोणी पाहत नसतो   ज्‍याला बायल नाका, ताका बायलेचो वर्गय नाका   धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   एकच फोड दुखता, सगले आंगाक फोड जाल्यार खंय दुखता?   दितलो रूब, आनी करतलो खूब   स्थालीपुलाक न्याय   येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक   पडत पासो जाल्यार खेळत पिसो   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   रेडयाऽगांडी भरावे खोडो थोडो जाल्यार आनीक भरा   बापायची भैण आका, ते म्हाका दोळे मुखार नाका   उज्याक भिलेलि बाईल, थंडीक मिलेली घोवु, कित्याकई नाका   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   मनांत ठाय आस जाल्यार मचव्यांतून ठाय आसे   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   अशोकवनिका न्याय   उल्लोक कळना जाल्यार तोंड धांपचें   वाडू हाळळे वेळार नाका म्हणता, कुणब्या जांवयिं तट्टी व्हांवता   सूचीकटाह न्याय   बरँ जात्लँ जाल्यार राती कित्या हागूं जात् लँ आशिल्लँ?   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   आपण करावे अन्याय, देवा घरी न्याय   अरुंधतीदर्शन न्याय   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   मागतल्याक ना पूतु, नाका म्हणतल्याग नातु   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   आपुण रांड शिनाळें जाल्यार भावाबायले पातयेना   येर्‍यान गेलें ना जाल्यार हणयेन गेलें   अरण्यरोदन न्याय   नाका म्हणयार राजा जांवय करतात   म्हातारी जाल्यार जांव, बाबडी घराक आधार आस   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP