Dictionaries | References

नि या मित

 स्त्री. १ दया . २ आनंद ; सुख ; आराम . ३ धन ; मिळकत ; बर्कत ; भरभराट . [ फा . ]

Related Words

या   या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करणें   आथी गेली नि पोथी गेली   गेले जन्मी करून ठेवलें तर या जन्मी फळ येतें   रुखा भोजन, कर्ज शीर, और कल हलेली नार। चौथे मैले कपडे, या नरक निशाणी चार॥   या नाहीं, बसा नाहीं, आदर सत्कार, तें घर नादार, पण केवळ मूर्खाचा बाजार   हैवहि गेलें नि दैवहि गेलें   नि॥   कुणबी गांठावा उपाशीं नि बामण गांठावा पोटाशीं   जवळचें विटवा नि दूरचें भेटवा   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   नि पु ण   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   श्रीमंताचा केर नि गरिबचा शेर   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   तरणी पांढरे नि वृद्धा काळे केंस उपटी   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   अक्कल नाहीं कवडीची नि नांव सहस्त्रबुदे   या बोटाचा थुंका त्या बोटावर   या आणि माझ्या कपाळच्या गंधाक्षता पहा   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   माझें घ्या नि पांचांत न्या   नवें नवें नि खाटल्याभवतें भवें   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   मित होय व्यय तर न होई क्षय   या माझ्या कपाळावरच्या अक्षता पहा   पॉंद नाशिल्ली ओल्ली घेव्‌न्‌ या   मोजेका घाव, मिया जाने या पाव   या हाताचा झाडा त्या हातावर देणें   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   ओलेंचिलें शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   फेंड फुणकें नि हल्याचें मुणकें   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   सोम साळी नि मंगळ जाळी   ओलें फोलें शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   शंभर आचारी नि स्वयंपाकाची नासाडी   दोन आण्याची कोंबडी नि आठ आण्याची फळणावळ   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   मनुष्यानें दिलेलें पुरत नाहीं नि देवानें दिलेलें सरत नाहीं   शहाण्याला इशारा, नि मूर्खाला खेटराचा मारा   ठाकरं नि लाकडं   पाहुण्याला पाहुण्याचा राग, नि घर धन्यास दोघांचा राग   बाय भांबावली नि तॅल कोदावली   वेळु नि काळु कोणाचिइ वाट पळेना   राजाच्या सुनेला न्हाण आलं, नि पिंजारी शेटं भादरतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP