Dictionaries | References

निर्बळी खेळ

See also:  निर्बळी खेल , निर्बळी डाव , निर्बळी प्रकार
A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
nirbaḷī khēḷa-ḍāva-prakāra &c. m Terms at chess. That mode of playing in which only the undefended pieces are to be taken.

Related Words

खेळ   नजरेचा खेळ   दृष्टीचा खेळ   खेळ मांडणें   खेळ करणें   फळयांचा खेळ   नोकराचा खेळ   गोळणबराचो खेळ   बेंबकांचा खेळ   भाकरीचा खेळ खेळणें   गांवगुंडचा खेळ   मांजरा खेळ पुण उंद्रा मरण   राधेचा खेळ   गठ्ठ्यांचा खेळ   तुमचा खेळ होतो पण आमचा जीव जातो   निर्बळी प्रकार   निर्बळी डाव   निर्बळी खेळ   तणा घराचानें उज्‍जानें खेळ नये   भुसंडा खेळ   जिवावरचा खेळ   निर्बळी खेल   खेळ लावणें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   नजरचा खेळ   भाकरीचा खेळ   अखेरी मारल्याशिवाय खेळ पुरा होत नाहीं   जिवावरचा खेळ करणें   उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक (गो.)   पैशांचा खेळ   भिकार्‍याच्या पोराक शिरकोंडयाचे (शेळकुंडाचे) खेळ   मांजराचा खेळ होतो पण उंदराचा जीव जातो   वेळ पळौन खेळ खेळचो   दैवावरचा खेळ   कवडीचा खेळ   ठकवणीचा खेळ, होत नाहीं सफळ   पैशांचे खेळ   छापोपाणी खेळ   रांडेच्या पोरास विटीदांडूचा खेळ   छापापाणी खेळ   दैवाचा खेळ   साखरपेंढ्यांचा खेळ   प्रेभद्वेष वासनेचे, खेळ करती जगाचे   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   लाकडी खेळ   अटीचा खेळ   मुठीचा खेळ   काय प्रभो माया तुझी, काय तुझा खेळ, चिचुंद्रीच्या डोक्‍याला चमेलीचे तेल   उंदराचा जीव जातो मांजराचा खेळ होतो   सांगून सवरुन प्राण जावा, आणि उघडया डोळयांनीं खेळ पाहावा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP