Dictionaries | References

नियमित उद्योगाला, संवयीनें जोर आला

नियमितपणें उद्योग करीत गेलें म्हणजे कालांतरानें त्याचें फळ दिसूं लागतें व आपणास उद्योग करण्याची संवयहि लागते.

Related Words

आला   लांडगा आला रे लांडगा आला !   देवते जोर, संग्रमा पेज   आला भेटीला, धरला वेठीला   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   अडाण्याला आला गाडा वाटेवरच्या वेशी मोडा विहिरी काढा   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   बेंबीच्या देठापासून जोर करुन बोलणें   मनगटास जोर असणें   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   दिवसांचोर आला, रात्रीं दरवडा पडला   आयुष्याचा क्षण फुकट गेला, उणेपणा आला कार्याला   मोठा गेला आणि जोहार करुन आला   मनगटाचा जोर, कोटी मनुष्याहून थोर   म्हाळपै जोर, समस्ता पॅज   दुधाचा जोर   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   बकासूर आला आणि अन्नावर दरवडा पडला   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   हातीं आला, तो लाभ झाला   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   प्रसंग आला तडातडी, तेथें करावी तातडी   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   पाटलाला आला नजराणा, महार झाला दिवाणा   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   मामाचा वशिला, आला नाहीं कामाला   आला गेला   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   आधींच (बोंबलण्याचा) उल्हास, त्यांत (आला) फाल्गुनमास   मध्यान्ह समयीं आला कोणी, तरी तो विष्णु समान मानी   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   ससा भानोशीं आला   पोरगा शुद्धीवर आला, मुसळाला अंकुर फुटला   पैसा आला पदरीं, नातें गोतें धांवतीं घरीं   वांकडा वासा आला कीं खळगाहि वांकडाच खणला पाहिजे   रिकामा गडी भागला आणि ज्याचें नाहीं काम केलें त्याला राग आला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP