Dictionaries | References

नियत तशी बरकत

मनुष्य ज्या मनानें नीतीनें वागतो त्या मानानें त्यास प्राप्ति होते. जशी नियत ० पहा.

Related Words

नियत वाटप   जशी नियत, तशी बरकत   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   साहेबलोकांची टोपी जशी फिरवावी तशी फिरते   वारा वाजेल तशी पाठ फिरविणें   माय तशी लेक, तमाशा देख   वारा वाजेल तशी पाठ देणें   करणी करावी तशी भरणी भरावी   जाती तशी पुती, आत्ती तशी भाची   जशी दानत, तशी बरकत   जाती तशी पुती   खाण तशी माती   वारा वाजेल तशी पाठ ओवावी   वारा वाजेल तशी पाठ द्यावी   वारा वाहील तशी पाठ करावी   वारा वाहील तशी पाठ द्यावी   वारा वाहील तशी पाठ ओवावी   देव तशी पूजा आणि संगत तशी वागणूक   नात तशी पोती, खाण तशी माती   जशी देणावळ, तशी धुणावळ   बातांची बरकत, कामाची हरकत   घरची खुंटी तशी   अशी तशी   जशी शक्ति, तशी भक्ति   कुडी तशी पुडी   आत,त्या तशी भाची, खाण तशी माती   खाण तशी माती, गहूं तशी रोटी   खाण तशी माती, आणि आत तशी भाची   जशी मैत्री वाढते, तशी दृढ होत जाते   किंमत घड्याळीं चालीवर, तशी मानवी पराक्रमावर   आई तशी बाई, मंगळ कोण गाई   वारा येईल तशी पाठ द्यावी   माय तशी लेक, मसाला एक   इतरांची बुद्धि ऐकावी, तशी लोकां सांगावी   जशी कामना, तशी भावना   नात्याची जवळीक तशी आदराची कोंवळीक   जात तशी बात, पैसा तसा हाट   जशी जोड, तशी मोड   सुसरीणबाई तुझी पाठ कशी? तर कापसाची मोट तशी   अशी आहे तशी आहे   जशी नाणेवारी चालते, तशी जगीं खुशामत वाढते   जसा भोग्‍या भेटेल तशी रात्र उजडायची   जसा राजा, तशी प्रजा   जशी काया, तशी छाया   जशी कुडी, तशी पुडी   खाद तशी लात   जशी दृष्टि तशी सृष्टि   जशी दैवाची उजरी, तशी बुद्धि उपजे शरीरीं   भोग्या मिळेल तशी रात्र काढावी   जशी दिता, तशी घेता   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP