Dictionaries | References

नवी विटी, नवा डाव

विटीदांडूच्या खेळांत विटी बदलून नवी घेतली तर सर्वच बदलतें. त्याप्रमाणें एखाद्या कारभारांत नवीन कारभारी आला तर त्याचें सर्वच तंत्र नवीन असतें. तु०-नवी गिल्ली नव डाव.

Related Words

नवा   डाव   नवी   नवी नवतार, बसली गवतार   नवी आली नांदाया, चिटकी नाहीं रांधाया   नवा पाव, नवा डाव   नवी नवाई   नवा मनु, नवा धनु   नवी विटी, नवा डाव   नवी नवरी   विटी   डाव फेडणें   नवा जुना करणें   नवी नवाळ   रंग नवा पण ढंग जुना   डाव पडणें   चौखईचा डाव   डाव डाव कचक्‍या, कुमारी लचक्‍या, आमचा डावक्‍या कोठे गेला   नवी विटी, नवें राज्य   नवा नोकर हरन मारे   डाव साधणें   नवी नवलाई   नवी नवाळी   डाव देवाचा   नवी नवी नवलाची, आणि मागून माती मोलाची   नवा जुना होणें   नवी नवलाची आणि वापरली कवडी मोलाची   फासा पडेल तो डाव आणि राजा बोलेल तो न्याव   डाव लागणें   डाव बसविणें   निर्बळी डाव   पांढर्‍या व काळ्या मोहर्‍यांत डाव   नवी नवती   नवा करकरीत   नवा दिवस उगवणें   नवा जोगी, मांडभर जटा   नवां (व्या) दिवशीं नवी विद्या   फांसा पडेल तो डाव, राजा बोलेल तो न्याव   जुना स्‍वयंपाकी आळशी, नवा कामकरी शरमेशी   नोकरी नित्य नवी   नवी नवरी बोर्‍याचें अंथरुण   सूर्यप्रकाशाखालीं नवी अशी कोणतीच गोष्ट घडून येत नाहीं   नवा जोगी, गांडपावेतों जटा   नवा जोगी, गांडभर जटा   सृष्टि नवी करणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP