Dictionaries | References

नंबरी माल

खरा माल
शिक्केमार्तब असणारा माल
ज्याबद्दल खात्री असते असा माल.
सार्वत्रिक उपयोगाचा म्ह. सार्वत्रिक ठिकाणी वरचढानें विकला जाणारा माल. साखर, चहा, साबण, रॉकेल,विडया इ. ‘अलीकडे या नंबरी मालांत फायदा होत नाहीं.

Related Words

माल   नंबरी माल   बैतल माल   बैतन-बैतन मावाशी-माल   (कोणी एक माल) सई करणें-म्हणणें   जसा जणूं कांहीं बापाचा माल   तयार माल   मालके माल   ढिला माल   माल के माल   चोरी होऊन माल जातो, त्‍याहून मेजवानींत जास्‍त खपतो   मालचा माल   माल   मालाचा पैसा आणि पैशाचा माल   पडे झडे, माल वाढे   आपापाचा माल गपापा   शंभर-शंभर नंबरी सोनें   बोलका-बोलक्या सराफाचें सोनपितळ देखील खपतें आणि अबोल्या सराफाचें शंभर नंबरी सोनें देखील खपत नाहीं   माल खाय गधडी, मार खाय लोधडी   उंटावर माल खेचणारा अरब   चोरीचा माल घेतो तोहि चोरच   माल-माल खाणें   शंभर नंबरी सोनें   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   हरामाचा माल जिरत नाहीं   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   हपापाचा माल गपापा   होता माल   मखमल-माल   चांगला माल लौकर खपतो   मराठया म्हणींचा माल, शहाण्यानें घ्यावा खुशाल   माल चोख, पैसा रोख   पापीका माल, खाय चंडाल   बुधलीभर तूप खावून बुधलीचा माल नाहीं   उपभोग घेता त्याचा माल, संपादन करी तो धनपाल   जसा माल, तसे मोल   हपाप-हपापाचा माल गपापा   माल वथरणें   आयतमार (माल) आणि खायला तयार   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   कुबेराचा माल कुबेराला, काय व्हावा मनुष्‍याला   ज्‍याचा खावा माल, त्‍याचे गावे ख्याल   चोरीचा माल   बुधलाभर तुप खाऊन बुधल्याचा माल नाहीं   पक्का माल   अपापाचा माल गपापां   चोराचा माल चोरीस गेला तर हाक ना बोंब   अंगावर पडतां माल सोडबी स्याचें सुद्दल   माल त्याचे हाल, चोरटे खुशाल   प्रीत जडे मेंडकीसे पद्‌भिनी क्या माल-झ्यात है   अंगावर पडतां माल सोडबी स्याचें सुद्दल   अपाप - अपापाचा माल गपापा (जायचाच)   अपापाचा माल गपापां   आपापाचा माल गपापा   आयतमार (माल) आणि खायला तयार   उंटावर माल खेचणारा अरब   उपभोग घेता त्याचा माल, संपादन करी तो धनपाल   कच्चा माल   कुबेराचा माल कुबेराला, काय व्हावा मनुष्‍याला   कवडीचा माल   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   (कोणी एक माल) सई करणें-म्हणणें   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   चांगला माल लौकर खपतो   चोराचा माल चोरीस गेला तर हाक ना बोंब   चोरीचा माल   चोरीचा माल घेतो तोहि चोरच   चोरी होऊन माल जातो, त्‍याहून मेजवानींत जास्‍त खपतो   ज्‍याचा खावा माल, त्‍याचे गावे ख्याल   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   जसा जणूं कांहीं बापाचा माल   जसा माल, तसे मोल   जो माल खपतो तो पिकतो   ढिला माल   तयार माल   दिल उताबील झाला तरी माल उतावीळ होत नाहीं   पक्का माल   पडे झडे, माल वाढे   प्रीत जडे मेंडकीसे पद्‌भिनी क्या माल-झ्यात है   पापीका माल, खाय चंडाल   बैतन-बैतन मावाशी-माल   बैतल माल   बुधलाभर तुप खाऊन बुधल्याचा माल नाहीं   बुधलीभर तूप खावून बुधलीचा माल नाहीं   बेवकूब-बेवकुबाचा माल, अक्कलवंताचा खुराक   बाजारांतील पेठा, सगळाच माल खोटा   मखमल-माल   मराठया म्हणींचा माल, शहाण्यानें घ्यावा खुशाल   माल   माल के माल   मालके माल   माल खाय गधडी, मार खाय लोधडी   मालचा माल   माल चोख, पैसा रोख   माल त्याचे हाल, चोरटे खुशाल   माल तसें मोल   माल-माल खाणें   माल वथरणें   मालाचा पैसा आणि पैशाचा माल   राम नाम जपना, पराय माल अपना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP